22. Hur många frön göms i jorden?

Det börjar bli dags att stoppa ner frön i jorden. En hel del frön finns naturligtvis redan i jorden sen i höstas och de väntar bara på rätt tillfälle att gro.

Naturskolebladet nr 22:1992

Lämplig årstid: tidig vår

Alla som någon gång har rensat ett grönsaksland vet att det finns en mängd fröer som vilar i jorden för att gro när rätt tillfälle ges. Märk ut en kvadratmeter mark och ta bort all synlig vegetation och så många rötter som möjligt. Vattna och vänta någon vecka. Räkna hur många hjärtblad som kommer upp. De hjärtblad som syns är ett tecken på att frön har grott och genom att räkna dessa undviker man sammanblandning med skott från jordstammar, rötter eller liknande som undgått rensningen.

Utvecklas alla dessa hjärtblad till fullvuxna plantor? Hur många plantor finns kvar efter en månad?

Följ växternas utveckling under våren. Hur ser det ut efter sommarlovet?

frö-i-jorden

Hur effektiva fröspridare är vi människor?

Låt eleverna samla in jorden som fastnat på deras skor efter ett utepass. Lägg den i krukor med blomsterjord, vattna och se efter hur många frön som transporterats på detta sätt.

Hur kan vi veta att inte fröna kommer från blomsterjorden? Lita inte blint på påsens innehållsdeklaration utan gör ett kontrollförsök.

En liknande undersökning kan man göra genom att samla in jord från däck och stänkskärmar på bilar och cyklar.