51. Fåglar året runt

Vi har här valt att presentera en liten del av vad man kan arbeta med under temat "fåglar" med tyngdpunkten på uteaktiviteter.

Naturskolebladet nr 51:2003

Lämplig årstid: året runt

Fåglar är ett tema som vi ofta förknippar med våren men vi har funnit att det passar utmärkt även under de andra årstiderna. Om ni tänker starta ett långt fågeltema som sträcker sig över ett helt läsår så börja gärna under höstterminen. Ni kan notera hur fågelsången tystnar, flyttfåglarna drar söder ut. Stannfåglarna förbereder sig för vintern.

Många frågor dyker upp. Hur kommer det sig att vissa flyttar och andra stannar? Då kommer ni in på fröätare och insektsätare. Men rödhaken kan vi ju träffa på här i Skåne under vintern. Hur klarar den sig? Den är väl insektsätare? Forskarna har kommit fram till att en del fåglar kan ställa om sin kost under vintern och går över till att äta frön. Härligt, för på så vis kan vi glädja oss åt den pigga rödhaken vid våra fågelbord.

Titta i våra övriga Naturskoleblad för höst och vinteraktiviteter, se länkar nedan. Där kan du också klicka dig vidare till två sidor om hur du gör när du bygger fågelholkar.

Tidig vår kan ni med hjälp av kalendariet i blad nr 12 följa hur fåglarna anländer.
Våren är den tid då fåglarna ger oss de starkaste upplevelserna. Flyttfåglarna återkommer, fågelsången är som intensivast, fjäderdräkten som vackrast och det är full aktivitet med bobygge och revirmarkering.

Aktiviteter i vår närhet

Ni behöver inte åka ut i markerna för att kunna göra fågelövningar. Aktiviteterna som följer går utmärkt att göra runt skolan eller i närmaste park. Låt barnen arbeta två och två. De får en uppgift i taget. När de fått uppgiften går de ut på "jakt". När de hört en fågel så kommer de tillbaka och försöker härma hur fågeln lät, efter nästa uppgift beskriver de hur den såg ut osv. Försök att få eleverna att sprida sig på det givna området så att de har chans att få egna upplevelser.

 • Kan ni höra en fågel?
 • Få syn på en fågel?
 • Få syn på en fågel som sjunger?
 • Hur nära kan ni komma en fågel?
 • Följ en fågel och berätta sedan vad den gjorde.

Den sista aktiviteten kan utgöra ett helt utepass. Eleverna kan arbeta ensamma eller två och två. Om de t.ex. väljer en gräsand eller ett gräsandspar så kan de under given tid iaktta fågeln/fåglarna och föra anteckningar över deras beteende. (Se Naturskolebladet om gräsanden, länk finns nedan)
Dricker, äter, simmar, vilar de? Hur beter de sig mot varandra? Är det någon som verkar bestämma vad de ska göra?

Det gäller att skapa tillfällen att iakttaga. Under arbetet med ett fågeltema kan eleverna skickas ut på/runt skolgården eller under utflykten och få t.ex. följande uppdrag. Skräddarsy det så det är lämpligt för området ni befinner er i.
Försök hitta:

 • Fåglar som bygger bo
 • En fågel med gul skjorta och svart slips (Talgoxe)
 • En fågelflock med minst 5 individer
 • Hitta en fjäder
 • En svart fågel med orange näbb
 • Ett skatpar

Ekologiska fågellekar

En exempel på en bra lek som vi använder oss av är "Entiteleken" ur boken Miljömosaik i Håll Sverige Rents naturligtvis-serie.

Ni kan säkert själva fundera ut många fler sätt att lära om djur genom lek.

Vi bygger fågelbon

Att själv bygga fågelbon utomhus är en uppskattad aktivitet. Detta kan anpassas efter barnens ålder. F-klassen kan använda sin fantasi och bygga bon som de själva bestämmer. Vill du ge större utmaning så kan ni följa en modell som vi testat med olika åldrar.

Ur en fågelbok har vi valt ut vanliga fåglar som finns i vår omgivning. Vi har gjort kort som har bild på fågeln och en text som talar om vad fågeln heter samt var och av vilket material fågeln bygger sitt bo. Det står också hur många ägg fågeln lägger.

Av cernitlera har vi tillverkat så identiska ägg som möjligt. Äggen är målade med allmogefärg som finns att köpa i små burkar.

fågelbo
Visst ser boet och äggen naturliga ut?

När eleverna valt boplats så noggrant som möjligt och byggt boet, är det dags att lägga ägg. När äggen är lagda blir det rundvandring till de olika bona och vi får en redovisning av de olika bobyggarna.

En av de böcker som har tydliga bilder på fåglar och ägg är Raben & Sjögrens Titta på fåglar av Hasse Jansson. Vi har också hämtat uppgifter från Naturskola med liv och lust av Germund Sellgren Ön's bokförlag.

Utrustning och förberedelser inför en fågelutflykt

fågelskådningenEn fågelvandring kan starta ett tema för att väcka intresse och nyfikenhet. Den kan också komma senare när eleverna har arbetat med fåglarna i närmiljön och kanske lärt sig känna igen några fåglar.

Ett par fågelböcker är bra att ha med.

Kikare är bra att ha vid fågelskådning. Det är dock bra att veta att det inte är alldeles enkelt att hantera en kikare. För de yngre eleverna är det bra att göra kikarövningar på hemmaplan innan fågelspaning blir aktuellt. Ett sätt är att sätta upp spelkort eller bilder på ett lagom avstånd och låta barnen med kikarens hjälp tala om vad de ser. Den här övningen har vi inspirerats av Anders Rapp som bland annat skrivit boken Spännande väntande natur och Hej Natur.

Om ni har tillgång till en tubkikare så är det ett bra redskap för att låta eleverna få en aha-upplevelse.

Fågellokaler

Utflyktsmålen kan vara alla våra parker där vi ofta hittar våra vanligaste fåglar. Nikan t.ex. följa en råkkoloni eller under våren försöka räkna antalet bofinkar som sjunger i parken och på så vis få veta hur många bofinksrevir det finns just på den platsen.

Bra fågellokaler i staden är t.ex.

 • Höjeå med reningsverksdammarna där vi kommer nära många av våra sjöfåglar.
 • Stadsparken är bra för närstudier.
 • Botaniska trädgården är utmärkt att räkna olika revir i.
 • Nöbbelövs mosse har under våren ett rikt fågelliv.
 • I Dalby hage kan en under vinter och tidig vår få se och höra flera av våra hackspettar. En vårmorgon i hagen är fylld av fågelsång.
 • Fågelsångsdalen i S. Sandby är också ett fågelrikt område.

Har ni möjlighet, är det en upplevelse för eleverna att besöka en fågelsjö och studera fågellivet från ett fågeltorn. Närmast tänker vi på Krankesjön och Silvåkratornet samt Vombs ängar. För några av våra skolor i öster är det cykelavstånd till dessa platser, åtminstone för de äldre eleverna.

Under rubriken Uteklassrum finner du en del av platserna som vi rekommenderar i texten.

Vi hoppas att ni nu blivit inspirerade att arbeta med ett långt fågeltema!