Experiment med potatis

På åkrarna, i kolonier och trädgårdar sätts nu potatis för fullt. Låt eleverna vara med i detta genom att också sätta potatis. Har ni ingen plats eller är rädda för marodörer så går det t o m att sätta i en spann och bära in och ut.

Naturskolebladet nr 33:1997

Lämplig årstid: vår

  • Skär potatisen i bitar så att det blir en grodd i varje och se efter om det blir plantor av varje del
  • Låt potatisen förgro inomhus i ljus respektive mörker och se om det blir någon skillnad
  • Potatis är också ett bra hjälpmedel för att lära sig något om smådjuren i rabatten. Skär itu en potatis på längden och gröp ur halvorna så att de blir båtformade. Gör en ingång i varje ände genom att skära ut en kanal och sätt ihop halvorna igen med hjälp av tandpetare, tändstickor eller gummiband. Lägg ned potatisen i jorden med tunnelmynningarna som leder in i potatisgrottan i marknivå. Titta efter vilka smådjur som får sig ett mål och se vad som händer med potatisen.

potatisexperiment

Faktaansvarig: Naturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Naturskolan

Besöksadress
Observatorieparken
Svanegatan 9, Lund

Postadress
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 70 60

E-post
naturskolan@lund.se

> Naturskolan på en karta