Udda fågelholksmodeller

Vid Gröna skolgårdsnätverkets fortbildningsdag på Hubertusgården i november 2000 byggde vi tillsammans några fågelholkar som kanske är ovanliga för många. Det handlade om holkar för kattuggla, tornfalk och fladdermöss.

Här följer en steg-för-steg-beskrivning av hur vi gjorde kattuggleholken samt schematiska beskrivningar och hänvisningar även för de andra typerna.

Fågelholk för kattuggla

För att bygga en uggleholk behöver du följande:

Verktyg

 • Vanlig såg (fogsvans)
 • Sticksåg (både för att såga ut hålet och för att göra den sneda kapningen vid punkt 2)
 • Hammare
 • Vinkelhake
 • Hovtång (för mindre lyckade spikar)
 • Penna

Holksidor.gif
Material

 • 60 mm varmförzinkad spik
 • takpapp och pappspik
 • cirka 8 meter 7 tums brädor (1 tum tjock, ohyvlad gran)
 • 1 bit, cirka 50 cm, 4 tums bräda (1 tum tjock, ohyvlad gran)
 • läkt (tunna ribbor), cirka 3 m 2x2 tums, virke till sammanfogningen av bitarna
 1. Börja med att såga till två bitar som är 140 cm långa. Dessa ska bli sidostycken eller gavlar på holken. Lägg dem bredvid varandra och dra ett streck som delar bitarna enligt figuren. Gavlarna skall vara 65 cm i framkant och 75 cm i bakkant. Såga av längs strecket!
 2. Såga till läktbitar enligt figuren till höger. Notera att läktbitarna skall sluta cirka 2,5 cm från kanten och att bitarna i nederdelen också sitter 2,5 cm från nederkanten. Detta är för att gavlarna skall kunna passas ihop med fram, bak och undersida. Spika på läktbitarna.
 3. Sedan till fram- och bakstycke. Precis som med gavlarna börjar du här med att såga till två 140 cm långa bitar. Rita därefter upp ett streck som delar bitarna i 65 cm och 75 cm (se figur nedan till vänster).
  Nu kommer sticksågen väl till pass. Man ställer in sågklingan i samma vinkel som gavlarnas lutning. Innan du sågar ställer du upp gavlarna brevid för att se att sågsnittet kommer rätt. Såga!
 4. Därefter ritar du ut ingångsöppningen till holken som skall vara 12 cm i diameter. Hålet sågas ut med sticksågen.
 5. Spika ihop bitarna med hjälp av läkten. Notera här att läkten kan gå ända ut i kanten men att de nedersta läkten måste sitta cirka 10 cm upp (se figur nedan till vänster). 6. Holktaket görs av två 7 tums brädor som är 50 cm långa samt en 4 tums bräda som är lika lång. De fogas ihop med läkt enligt figur ovan till höger.
 7. Botten görs av två 7 tums brädor som är cirka 35 cm långa (mät sjäv på din holk för perfekt passning).
 8. Nu kan stora spikandet börja! Starta med en gavel och till exempel baksidan. Se till att överkanterna passar perfekt. Spika sedan andra gaveln och framsidan. Sammanfoga alla fyra! Fortsätt med lock och botten. Livslängden på holken förlängs avsevärt om du spikar på takpapp på taket.

 9. För att underlätta uppsättningen fästes rejäla skruvöglor 10 cm ner på varsin sida av bakstycket. När det gäller så stora holkar får en dock ofta improvisera när det gäller uppsättningen. Det gäller också att helst vara två personer på två stegar för att kunna jobba säkert.

Kattuggla.gif
Kattuggleholken kan du sätta i något skogsområde eller i en större park. Innan den sätts är det bra att täcka golvet i holken med 5 cm sågspån, vilket underlättar för ugglan. Holken skall helst vara uppsatt på hösten innan eftersom ugglorna startar sin häckning mycket tidigt på våren.

Förutom att det är intressant med en kattugglefamilj som granne är de också duktiga på att hålla efter möss och sorkar i grannskapet.

Fågelholk för tornfalk

Tornfalken är en rovfågel som mycket väl kan välja att häcka i stadsmiljö. Det kan därför vara en god idé att förse skolgården med en holk. Tornfalken föredrar en halvöppen holk som kan placeras antingen på en husvägg eller på en kraftig stolpe som till exempel en kraftledningsstolpe. Lägg gärna lite torrt gräs eller grovt sågspån i botten på holken. Glöm heller inte att borra några dräneringshål i botten så att eventuellt regnvatten som kommer in rinner ut igen (se bilden nedan till höger). Den här typen av holk passar även bra för grå flugsnappare, sädesärla och rödstjärt men då måste du naturlligtvis anpassa måtten till dessa betydligt mindre arter (se hänvisning till handbok nedan).

Tornfalksholk1.jpg Tornfalksholk2.jpg

Fladdermusholk

En fladdermusholk gör du lika enkelt och med ungefär samma verktyg som en fågelholk. Vitsen med en fladdermusholk är att en holk som är speciellt anpassad för fladdermöss minskar risken för att den ska "ockuperas" av en småfågel i stället.

Fladdermusholk1.jpg Fladdermusholk2.jpg

Några små tips att tänka på:

 • Fladdermusholk3.jpgFladdermusklorna får bäst fäste i ohyvlat virke.
 • Sätt en smal list nederst på holken så kan du se om den är bebodd (se bild till höger). Där fastnar nämligen i så fall fladdermössens spillning!
 • Sätt upp holken precis som en fågelholk, antingen på en trädstam eller på en husvägg.

För ytterligare beskrivning av fågel- och fladdermusholkar samt mycket mera med mått och anvisningar hänvisar vi till Naturskyddsföreningens utmärkta handbok Bygga bo.

Birger Emanuelsson och Anders Kjellsson för Naturskolan i Lund, juni 2001

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/uddaholkmodeller