25. Boktips

När vintermörkret smyger runt husknuten och kvällarna är mörka, då är det extra gott att läsa en bok. Ibland kommer det tillfällen då allt stämmer! Inget stör, allt är perfekt, det är bara att kliva in i böckernas värld!

Naturskolebladet nr 25:1994

Lämplig årstid: året runt

Vårt tips denna gång är att delge er några av de böcker vi själva läst/köpt under året. Förutom i bokhandeln kan du hitta böckerna på biblioteken, Skolbibliotekscentralen, Miljöbiblioteket, Utbildningsradions förlag.

Välj en bok, och läs...

men kom ihåg att komma ut ibland för en nypa luft...
...för naturen är därute väntande på dig...!

OPTIMUM, om miljön och människans möjligheter.
Vi äger inte jorden - vi har den till låns av våra barn
En bra bok, mycket läsvärd. Studiehandledning finns.
Bo Lundberg - Kåre Olsson, Utbildningsradion och Naturskyddsföreningen.

KOSMISK HEMBYGD, en ekologisk bok för alla.
En diktbok med bilder och fakta. Den är knuten till boken OPTIMUM. En antologi av Göran Hassler. En bok för alla.

MILJÖRÄDDARE, idébok för Gröna kämpar.
Hur barn och ungdomar i Sverige tar saker i egna händer när det gäller miljön.
Fredrik Holm - Eva Lindström, Bonniers juniorsförlag i samarbete med Greenpeace.

PÅ GODA GRUNDER ....... ELLER?
Inspirationsbok om miljö för lärare och andra framtidsarbetare.Den vill ge läsaren lust att se, höra och förstå vad som händer i vår miljö/omvärld. En tänkvärd bok!
Bodil Jönsson - Per Wickenberg. Wiken

MYLLRANDE MÅNGFALD, att undersöka biologisk mångfald. Idésamling för lärare. Att undersöka den myllrande mångfalden kan ge en insikt om att bevara den. Bra arbeten för skolgården!
Kill Persson, Claes Malmberg, Anders Olsson.
Naturskyddsföreningen

SKOLTRÄDGÅRDENS ABC
Att våga börja med odling på skolgården. En bra handbok för alla som vill odla på sin skolgård eller håller på.
Petter Åkerblom, MOVIUM.

NATURENS HEMLIGHETER
En vackert illustrerad faktabok ...Det lilla livet på ängen, i skogsbacken, vid strandkanten.
Maria Friend har både skrivit och tecknat, Forum.

VÄNTANDE, SPÄNNANDE NATUR
En naturmetodisk bok som visar nya vägar till spännande naturundervisning. Bl a mycket om knoppar. Till boken finnssex TV-program.
Anders Rapp, Utbildningsradions förlag.

BARNS TANKAR OM EKOLOGISKA PROCESSER.
Boken handlar mest om tankar hos elever i åk 1-6 men är mycket tänkvärd för alla pedagoger. ISBN 91-634-0523-7
Gustav Helldén.