Ansöka om projektbidrag

Skolor och förskolor kan ansöka om bidrag för projekt som på olika sätt utvecklar och berikar utemiljön. Tre gånger varje år kan intresserade skolor och förskolor i Lunds kommun sända in ansökan om bidrag, med arbetsbeskrivning och ekonomisk kalkyl.

OBS! Endast skolor och förskolor i Lunds kommun kan söka bidrag. Ansökan ska göras på särskilt elektroniskt formulär (se nedan).

Sista ansökningsdagar: 15 november, 1 mars och 15 maj.

Följande förutsättningar och principer gäller för ansökan:

  • Projektet ska bygga på delaktighet. Barn/elever och personal ska vara engagerade i förändringsarbetet. Gärna även föräldrar.
  • Fysiska åtgärder som utvecklar och berikar utemiljön prioriteras framför åtgärder av underhållskaraktär.
  • Åtgärder som på ett påtagligt sätt förstärker lärande om kretslopp, ekosystemtjänster och klimatfrågor ges särskild prioritet.
  • Bidrag kan i viss mån även sökas till pedagogiskt material att använda i utemiljön.
  • Bidrag beviljas ej till enbart inköp av entreprenad utan delaktighet från barn /elever och personal.
  • Bidrag beviljas ej till projekt som enbart handlar om ombyggnad/reparationer.
  • Bidrag beviljas ej till enbart inköp av prefabricerad utrustning för varaktigt bruk.
  • Tidigare erhållna bidrag ska vara redovisade innan man kan ansöka på nytt.
  • Skolan/förskolan ska ur egen budget finansiera minst 25 procent av projektet, vilket ska framgå av den ekonomiska kalkylen i ansökan.

Vi rekommenderar att alltid föra en dialog med er förvaltare om planerade utvecklingsprojekt för att skötseln av utomhusmiljön ska bli så smidig som möjligt för alla parter. Vid mer omfattande projekt och egna konstruktioner på gården ska förskolor och skolor i Lunds kommun som förvaltas av Lundafastigheter söka bidrag först efter att förvaltaren har gett klartecken.

Välkomna att ansöka om projektbidrag genom att fylla i uppgifterna i e-tjänsten nedan.

Nästa ansökan ska in senast den 15 maj 2019.

Faktaansvarig: Naturskolan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ansokangronaskolgardar

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Naturskolan

Besöksadress
Observatorieparken
Svanegatan 9, Lund

Postadress
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 70 60

E-post
naturskolan@lund.se

> Naturskolan på en karta