Utomhuspedagogik i fokus på nya Idala skola och förskola

Det som utmärker den nya förskolan och skolan i Idala är den fantastiska utemiljön och att förskolebarn och skolelever delar både gård, matsal och andra ytor.

Gården kring förskolan och skolan är stor och det har man tagit tillvara. Utemiljön har planerats i samarbete med Markentreprenad och med representanter från skola, förskola och Naturskolan i Lund.

Se en kort film om tankarna bakom nya Idala skola och förskola (2.22 min):