Green Grounds for Health and Learning - the movie!

Varför behöver barn och unga gröna skolgårdar?

På den frågan svarar sju personer, som alla är engagerade i ISGA, International School Grounds Alliance, nätverket som organiserar arkitekter, stadsplanerare, pedagoger och forskare över hela världen. De berättar i den här filmen om varför gröna skolgårdar – levande landskap – är viktiga för barns lek. De berättar om hur skolgårdar, där naturen får plats, blir till ställen där barn kan utmana sig själva och utvecklas, och hur medvetet designade landskap i förskolans och skolans miljö ger barn och vuxna möjlighet att möta varandra och nyfiket utforska livet och världen. De visar hur skolgårdar, som ger utrymme för växter och djur, kan förvandla asfalterade ytor till platser som gynnar biologisk mångfald. Gröna skolgårdar spelar en avgörande roll för en urban hållbar utveckling, en strävan där vi alla är delaktiga.

Filmen gjordes i samband med den femte internationella skolgårdskonferensen Green Grounds for Health and Learning som gick av stapeln i Lund 12-14 september 2016. Filmen är ca 11 minuter lång.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/themovie