Green Grounds for Health and Learning - the movie!

Varför behöver barn och unga gröna skolgårdar?

På den frågan svarar sju personer, som alla är engagerade i ISGA, International School Grounds Alliance, nätverket som organiserar arkitekter, stadsplanerare, pedagoger och forskare över hela världen. De berättar i den här filmen om varför gröna skolgårdar – levande landskap – är viktiga för barns lek. De berättar om hur skolgårdar, där naturen får plats, blir till ställen där barn kan utmana sig själva och utvecklas, och hur medvetet designade landskap i förskolans och skolans miljö ger barn och vuxna möjlighet att möta varandra och nyfiket utforska livet och världen. De visar hur skolgårdar, som ger utrymme för växter och djur, kan förvandla asfalterade ytor till platser som gynnar biologisk mångfald. Gröna skolgårdar spelar en avgörande roll för en urban hållbar utveckling, en strävan där vi alla är delaktiga.

Filmen gjordes i samband med den femte internationella skolgårdskonferensen Green Grounds for Health and Learning som gick av stapeln i Lund 12-14 september 2016. Filmen är ca 11 minuter lång.

Faktaansvarig: Naturskolan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/themovie

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Naturskolan

Besöksadress
Observatorieparken
Svanegatan 9, Lund

Postadress
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 70 60

E-post
naturskolan@lund.se

> Naturskolan på en karta