Inspiration till utveckling av gården

På grund av den nya GDPR-bestämmelsen har vi tyvärr behövt avpublicera de flesta av de hundratals rapporter från lokala skolgårdsprojekt, elevarbeten och fortbildningsdagar för nätverket Gröna skolgårdar som vi tillhandahållit för inspiration i arbetet med skolgårdsförändringen.

Det är fortfarande möjligt att söka inspiration bland ett 60-tal rapporter som vi sorterat i ett antal vanliga kategorier nedan.

Saknar du någon kategori? Hör av dig till oss! naturskolan@lund.se

För ytterligare inspiration rekommenderar vi filmen Green Grounds for Health and Learning som gjordes under den internationella skolgårdskonferensen i Lund 2016. Där försöker ett flertal röster, med lång erfarenhet av att arbeta med barns utemiljöer, besvara frågan Varför behöver barn och unga gröna skolgårdar? (11 min)

Kategorier

Faktaansvarig: Naturskolan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/inspiration