Pågående projekt

I förteckningen nedan visas vilka skolor och förskolor i Lunds kommun som hittills beviljats medel för att genomföra projekt under 2020 inom utvecklingssatsningen Gröna skolgårdar.

Reveljens förskola           

 Uteklassrum, sinnesträdgård och   odling

Vallkärra skola

 Utescen

Solstrålen förskola 

 Pergola och växter

Lunds Waldorfskola

 Odling, kompost, bord och bänkar

Kossans förskola

 Utesov

Sankt Thomas skola

 Hinderbana, gungor och växter

KSU skolorna

 Viloplatser och samlingsplatser

gsbild gsbild2

Faktaansvarig: Naturskolan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/pagaende-projekt