Skolgårdskonferens i Berlin 2017

I början av september åkte en delegation på 18 personer bestående av förskollärare, förskolechefer, grundskollärare och naturskolepedagoger från Lunds kommun till Berlin för att delta i uppföljningen av förra årets internationella skolgårdskonferens i Lund. Konferensen var den 6:e i ordningen i nätverket ISGA:s regi och i år var temat "Skolgårdsdiversitet". Det var här den nya deklarationen om risker i lek och lärande offentliggjordes.

Lundagruppen åkte tillsammans i en av kommunens förskolebussar. Bussen visades upp i Berlin för deltagare från hela världen och möttes av stor positiv uppmärksamhet och entusiasm.

Under konferensens första dag tog vi del av spännande föreläsningar med olika perspektiv på barns utomhusmiljöer i olika länder, bland annat Tyskland, Nederländerna, USA, Kina, Bangladesh och Brasilien.

Andra dagen gjordes studiebesök på förskolor, skolor och så kallade trädgårdsarbetsskolor (öppna för klasser att besöka, undersöka, odla och skörda). I programmet ingick även ett besök på en internationell trädgårdsutställning med bland annat skogslek och pedagogisk odling.

Tredje dagen bestod av massor med workshops på en grundskola som fått medel att förändra sin skolgård. Med stöd från organisationen Grün macht Schule fick elever och lärare möjlighet att planera, designa och genomföra förändringarna själva. De fick även inspiration och hjälp av professionella arkitekter, hantverkare och konstnärer. I förändringsarbetet ingick både stenhuggeri, grävning och barkning, tipi-resning, stenläggning, stängselutsmyckning och träskulpterande.

Konferensen avslutades med lunch och rundvandring i den fantastiska Prinzessinengarten (en gemensamhetsodling i centrala Berlin där klasser och allmänhet kan komma och hjälpa till och utveckla platsen tillsammans).

Besök på förskolor & skolor

ISGA-konferens Berlin 4-6 sept 2017

Skolgårdskonferens Berlin sept 2017

Workshops på Otto Wels grundskola, Kreuzberg, Berlin

Skolgårdskonferens Berlin sept 2017

Prinzessinengarten, Kreuzberg, Berlin

Prinzessinengarten, Berlin

Prizessinengarten, Berlin

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/isgaberlin2017

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Naturskolan

Besöksadress
Observatorieparken
Svanegatan 9, Lund

Postadress
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 70 60

E-post
naturskolan@lund.se

> Naturskolan på en karta