Fortbildningsdagar för nätverket Gröna skolgårdar

För att åstadkomma en förändring av användningen och utseendet av skol- och förskolegårdarna i Lunds kommun behövs en generell kompetenshöjning vad gäller barns och elevers utemiljöer.

  • Vad är en bra miljö?
  • Vad kan man göra för förändringar?
  • Vad får man göra?
  • Hur gör man?

När vi frågar elever vad som kännetecknar en bra skolgård, är det tre saker som återkommer i svaren: grönska, vatten och djur. Dessa tre aspekter har vi hela tiden haft med i tankarna när Naturskolan varje termin sedan 1992 arrangerat praktiskt inriktade fortbildningssträffar för nyckelpersonerna i nätverket Gröna skolgårdar.Nätverket består avskol- och förskolepersonal med olika funktion. Dagarna har t.ex. handlat om att bryta upp asfalt, plantera träd och buskar, gräva dammar och mycket, mycket mer. Ibland har det varit organiserade resor till olika skol- och förskolegårdar i kommunenför att ta del av varandras förändringsarbeten. Någon gång har viarrangerat studieresor längre bort för att finna inspiration.

I förteckningen nedanfinns dokumentation från de flesta av våra tidigare fortbildningsdagar för nyckelpersoner i nätverket.

Relaterad information

Faktaansvarig: Naturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Naturskolan

Besöksadress
Observatorieparken
Svanegatan 9, Lund

Postadress
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 70 60

E-post
naturskolan@lund.se

> Naturskolan på en karta