Gröna skolgårdar

I Lund pågår en långsiktig skolutvecklingssatsning "Gröna skolgårdar", vilken syftar till att åstadkomma en förändring av användningen och utseendet av skol- och förskolegårdarna i Lunds kommun.

Policy för skolgårdar i Lund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppmanat samtliga berörda förvaltningar att arbeta efter denna målbeskrivning som innebär att skol- och förskolegården ska vara:

Gröna skolgårdsdag vt 2018

  • en plats som visar att man bryr sig om den yttre miljön
  • en plats som går att påverka
  • en plats med många utrymmen för barn och ungdomars olika behov
  • en pedagogisk resurs med plats för kreativa projekt
  • en tillgång för stadsdelen
  • en plats med biologisk mångfald
  • en säker och hälsosam plats

Gröna skolgårdar - historia

barn-springer-på-bänkar

När utvecklingsarbetet startade 1992 såg många utemiljöer bedrövliga ut. Många klagade på skötsel av rabatter, trasiga basketkorgar, dåliga lekredskap, stora sterila asfaltöknar, knäckta träd med mera. Det kändes därför lika viktigt att åstadkomma en förändring av värderingar och attityder till utemiljön som om en rent fysisk förändring av den. I mitten av 90-talet blev Gröna skolgårdar ett permanent utvecklingsprogram med egen fastlagd budget. I juni 2008 beslutade kommunfullmäktige att utöka den ekonomiska ramen så att både skolor och förskolor kan ansöka om bidrag för projekt som på olika sätt utvecklar och berikar utemiljön. I dag kan vi med gott samvete säga att vi har kommit en bra bit på vägen.

Skolgårdar ska utgöra en pedagogisk resurs och erbjuda naturupplevelser, visa på ekologiska samband samt ha utrymme för kreativa projekt. Utemiljön betraktas som ett kompletterande klassrum som stimulerar barns och ungdomars olika intressen och förmågor.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gronaskolgardar