Handledning

Naturskolans handledning vänder sig till stora och små arbetslag och samtalsgrupper på alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Den sker med er egen hemmiljö som utgångspunkt och pågår under minst en termin. Vi utgår från era behov och önskemål och planerar gemensamt upplägg och innehåll för att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten. Vi har plats för flera grupper under varje läsår.

handledning

Naturskolans handledning syftar till att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten iinnovativa och autentiska lärmiljöer för att öka alla barns och elevers lärande och hälsa. Naturskolan är en resurs i det kollegiala lärandet, våra medarbetare är utbildade samtalsledare både inom ramen för Lunds kommuns BFL-satsning och via Skolverket. Många ser vinster i att ha en utomstående handledare som både speglar, stödjer och utmanar undervisningspraktiken.

Handledningen är kostnadsfri för alla skolor och förskolor i Lunds kommun och planeras tillsammans med er pedagoger.

Vad kan handledningen handla om?

Ämnesinnehållet har tyngdpunkt på naturvetenskap, teknik och lärande för hållbar utveckling. Även matematik, språkutveckling samt samhällsvetenskapliga och estetiska lärprocesser brukar integreras i handledningen. Handledningen kan med fördel utgå från Skolverkets moduler i naturvetenskap och teknik på Lärportalen. Man kan genomföra en modul intensivt under en termin eller sprida ut träffarna under ett läsår. Vi kan också skapa egna moduler, skräddarsydda efter era behov. Oavsett upplägg skapar vi tillsammans goda tillfällen till observation och diskussion kring innehåll och metoder.

Aktuella exempel på områden att arbeta med är delaktighet, gröna gårdar, odling, minskad kemikaliebelastning och hållbar konsumtion. Som exempel på handledning som vi genomfört kan nämnas utarbetande av ett energitema, fågeltema, experiment med vattenkraft, studier av förbränningens kemi, upplägg för progression inom teknikundervisningen, språkutveckling utomhus och odling på skolgården. Teoretiska uppgifter varvas med praktiska. De praktiska momenten utomhus kan för- och efterarbetas i klassrummet. Vi får ofta höra att det är elever/barn som inte vanligtvis brukar ta initiativ som är mest aktiva vid praktiska moment och problemlösning.

Intresseanmälan för handledning

Villkor för handledning

handledning

Följande villkor gäller för de arbetslag/samtalsgrupper som önskar anmäla sig till denna form av kompetensutveckling:

 • Arbetet ska sträcka sig över minst en termin, men kan fortsätta längre.
 • Skolledaren ska vara införstådd med, och garantera tid för kompetensutvecklingen.
 • Naturskolepedagogen följer kontinuerligt hela processen från planering till uppföljning.
 • Tillsammans formulerar vi ett kontrakt för handledningsperioden som undertecknas av arbetslaget, skolledaren och naturskolepedagogen.
 • Anmäl ert intresse via e-tjänsten nedan.

Röster från tidigare handledningsperioder

Här är några exempel på resultat/kommentarer i samband med uppföljning och utvärdering av våra handledningsperioder de senaste åren:

 • Vi har fått inspiration och nya idéer att arbeta med naturen.
 • Vi har fått mycket stöd, både vid planering och genomförande. Därför har vi ”vågat” mer än vad vi gjort utan detta stöd. Vi har fått tillgång till idéer och erfarenhet.
 • Vi lärare har fått säga vilka mål vi haft med samarbetet och ni har kommit med många bra förslag utifrån våra mål.
 • Absolut utvecklande, eftersom det gäller att verkligen på ett pedagogiskt sätt få eleverna att nå målen och förstå vad vi pratar om.
 • Naturskolans perspektiv som ofta ser till en helhetsbild skapar många frågor och reflektioner som är värdefulla för utveckling av kunskaper.
 • Jag har lärt mig att barnen själva med fördel kan ställa frågorna och resonera sig fram till tänkbara svar. Hur man får barnen att tänka själv utan att lägga sig i.
 • De rena teoretiska kunskaperna hade jag innan men att kunna länka ihop den teoretiska kunskapen med praktiska aktiviteter har gett mig mycket. Det ger eleverna förståelse för ett visst fenomen.

NT-utveckling

På Naturskolan finns också kommunens NT-utvecklare, Anna Ekblad!

Läs mer här om vad det innebär och vilket stöd din verksamhet kan få av Anna >>

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/handledning