Fortbildning

Vi erbjuder fortbildning för personal inom skola och förskola som vill vidareutveckla den pedagogiska verksamheten inom områdena naturvetenskap och hållbar utveckling. För enheter/arbetslag finns möjlighet att beställa både handledning (under 1-2 terminer) och skräddarsydda fortbildningar (under en halv- eller heldag). För enskilda medarbetare finns det möjlighet att anmäla sig till kurser i vårt kursprogram, som vi publicerar i början av varje år.

Våra fortbildningar är kostnadsfria för alla skolor och förskolor i Lunds kommun.