Utmärkelser

Naturskolan samordnar arbetet med utmärkelser för hållbar utveckling i Lunds kommun, både Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling.

En gång per termin bjuder vi in till nätverksträff för personal på skolor och förskolor som erhållit eller ansökt om att få någon av utmärkelserna. Dessa tillfällen ger möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte och ger inspiration till vidare arbete med utmärkelsen. Datum och anmälningsformulär till träffarna finner du i vårt kursprogram