Utmärkelser

Naturskolan samordnar arbetet med utmärkelser för hållbar utveckling i Lunds kommun, både Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling.