Munspelet

Munspelets skola

Välkommen till Munspelets skola som är en familjär lite mindre skola med en fantastisk lummig och kreativ skolgård. På Munspelets nya skola som stod klar 2014, går det cirka 200 elever fördelade på åtta klasser.

Vår pedagogiska idé är att alla elever ska känna tillit till sin egen förmåga att lyckas nu och i framtiden. För oss innebär det att vi vet vad vi gör och varför för att utveckla elevernas förmågor och kompetenser.

Så här jobbar vi

På Munspelet arbetar vi aktivt för att alla barn ska känna sig trygga. Det gör vi genom att vi har en röd tråd från F-klass till årskurs 3 där strukturen är densamma så att eleverna känner igen sig. Vi har ett faddersystem som gör att alla elever känner varandra mellan de olika årskurserna. Detta skapar trygghet.

Genom vårt BFL-arbete, det vill säga bedömning för lärande-arbete, vikten av höga förväntningar och tydliga mål, har vi en samsyn kring elevers lärande vilket möjliggör att alla kan lyckas. Vi har tre-lärarsystem på skolan i åk 2 och 3. Tre-lärarsystemet är organiserat med två mentorer i varje årskurs, samt med en tredje lärare som alternerar mellan dessa årskurser. Mentorerna i de olika årskurserna ansvarar för utvecklingssamtalen.

Fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan. I fritidshemmet ges lek och skapande verksamhet i olika former stort utrymme. Fritidshemmet bidrar också till att barnen i samspel med kamrater och vuxna utvecklar sin sociala kompetens. Fritidshemmet är organiserat årskursvis, vilket betyder att varje årskurs är en fritidhemsavdelning F, 1, 2 och 3.

På skolan arbetar 35 pedagoger och övrig personal med att ge kvalificerad utbildning, stötta och inspirera skolans alla elever inför kommande studier och framtiden.

Munspelets professionella personalgrupp har ett stort engagemang och gör sitt yttersta för att eleverna ska lyckas.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/munspelet