Anmälan och avanmälan

Här hittar du anmälan och avanmälan till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Ifylld blankett lämnas till rektorn, som sedan beställer undervisning av oss.

Om ditt barn vill delta i modersmålsundervisning behöver du som vårdnadshavare anmäla detta till rektor. Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket förutsatt att det finns en lämplig lärare. De nationella minoritetsspråken är undantagna kravet på att det ska finnas fem elever hos huvudmannen.

Observera att du behöver intyga att ditt barn uppfyller skollagens krav på deltagande i modersmålsundervisning (de nationella minoritetsspråken undantagna). Detta gör du genom att kryssa i rutorna under rubriken "Vårdnadshavare intygar att". Detta gäller enbart för anmälan till modersmålsundervisning i grundskolan.

Sista datum för beställningar inför höstterminen den 1 maj och inför vårterminen den 1 december. Lämna ansökan till rektor i god tid innan detta datum, så att anmälan når oss i tid.

Anmälan: Modersmålsundervisning - Grundskola

Anmälan: Modersmålsundervisning - Gymnasieskola

Anmälan: Modersmålsundervisning - Gymnasiesärskola

Avanmälan: Modersmålsundervisning - Grundskola

Avanmälan: Modersmålsundervisning - Gymnasieskola