Modersmålscentrum

Modersmålscentrum erbjuder modersmålsundervisning och modersmålsstöd till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och där detta språk används i hemmet. De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) är undantagna dessa krav.

Ungefär 4000 av Lunds elever har modersmålsundervisning i 48 olika språk.

Modersmålscentrum erbjuder också studiehandledning (ämnesstöd) på modersmålet. 

All modersmålsundervisning sker via fjärr- och distansundervisning

Beslutet om fjärr- och distansundervisning i modersmålsämnet i grundskolan kommer att förlängas fram till 14 maj. Detta gäller dock inte studiehandledning på modersmålet. Beslut tas utifrån Smittskydd Skånes rekommendation att skolor ska undvika att samla elever från olika skolor för att minska smittspridningen.

Modersmålsundervisningen på gymnasieskolan följer gymnasieskolornas återgång till närundervisning.