Modersmålscentrum

Modersmålscentrum erbjuder modersmålsstöd och modersmålsundervisning till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och där detta språk används i hemmet.

Skriven text

För dig som förälder

Läs om undervisningen, vem som har rätt att få undervisning och de olika skolformerna.

internationalisering

Modersmål i Lund

Allt du behöver veta om Modersmålscentrum i Lund

Silvia Cordero

Möt våra lärare

Silvia, Qudos, Edit och Styrmir berättar om sitt arbete.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Modersmålscentrum i Lund

Adress

Stora Södergatan 49, 222 23 Lund

Telefonnummer

046-359 70 24

E-postadress

modersmal@lund.se