Måsen

Välkommen till förskolan Måsen! På förskolan Måsen väcker vi barnens nyfikenhet och lust att lära!

Om oss

Förskolan Måsen består av tre avdelningar som är organiserade med de yngre respektive äldre barnen uppdelade i olika grupper. Våra lokaler ligger i ett nybyggt flerbostadshus som har en egen gård och en sinnesträdgård där barnen odlar sina egna örter, växter och blommor. På förskolan finns dessutom lekmiljöer som utmanar barnen att utforska med alla sinnena och motoriken. Inomhusmiljön har ljusa och luftiga rum. Förskolan är belägen på Väster i Lund med närhet till stadens alla kulturutbud, parker och natur- och strövområden.

Vår pedagogiska idé är att alla barn och vuxna ser sin förskola som en grund för lärandet och att de får möjlighet att utveckla en god självkänsla och framtidstro. Vårt motto är att Jag vill, kan och vågar.

Vi har ett mottagningskök där vi i så stor utsträckning som möjligt serverar ekologisk mat.

Så här jobbar vi

Vi utforskar och medforskar med utgångspunkt i barnens intressen. Vi vill även väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi arrangerar en lärmiljö där barnen får vara delaktiga och bidra, vilket formar innehållet. En språkrikmiljö där alla möten och uttryckssätt är en möjlighet till kommunikation och relationsskapande, ser vi som en förutsättning till ett livslångt lärande.

Omsorg och lärande genomsyrar allt vi gör på förskolan. Det innebär att alla barn blir sedda och utmanas i den dagliga verksamheten tillsammans med barn och pedagoger.

Vi följer upp verksamheten genom att reflektera och dokumentera, och som stöd använder vi digital teknik samt väggdokumentationer.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/masen