Lund på Business Arena

För oss är det en självklarhet att planera utifrån Globala målen för hållbar utveckling. På årets Business Arena fokuserar vi på sex mål och kopplar dessa till framtidens städer. Kom förbi vår monter, välj ett mål som engagerar dig och tatuera exempel.

Karta över Lund där några av de globala målen är utplacerade. En kvinna med mål nummer 11 tatuerad på överarmen och uppmaningen att vi ses i monter 4029.

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lundpaba2019

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se