Lerbäck

Lerbäckskolan

Välkommen till Lerbäckskolan i Lund.

Årskurs F–9

Lerbäckskolan är en F-9-skola i centrala Lund med drygt 800 elever och ungefär 110 personer i personalen.

På skolan finns musikprofil från årskurs fyra till nio. Det innebär att vi inom ramen för elevens val/skolans val erbjuder möjlighet till fördjupning i musik. Vi har även ett skolbibliotek med en fackutbildad bibliotekarie, som arbetar för att öka elevernas läslust och MIK (medie- och informationskunnighet). Lerbäckskolan har eget tillagningskök som lagar all mat till skolrestaurangen.

Så här jobbar vi

På Lerbäckskolan är lärande viktigt. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. Vi arbetar med iPads som digitalt verktyg och har en IKT-pedagog på heltid, som arbetar med elevernas och personalens digitala kompetens.

All utbildning utgår från styrdokumenten och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Genom kollegialt lärande utvecklar vi professionen.

Utvecklingsmål

Skolans målbild visar vår gemensamma väg där eleven är i centrum. Vårt utvecklingsarbete följs kontinuerligt upp genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Prioriterade utvecklingsområden för Lerbäck- och Oskarskolan läsåret 2019/20 är
Värdegrund-trygghet-hälsa, Likvärdig utbildning och Delaktighet och ansvar.

Vi arbetar tillsammans för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. Alla elever på Lerbäck- och Oskarskolan ska må bra, känna trygghet och trivas i skolan.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lerbackskolan

Kontakt

Lerbäckskolan

Besöksadress: Öresundsvägen 2, 227 64 Lund
Karta: Se Lerbäckskolan på en karta
Telefon: 046-359 72 30
Frånvaroanmälan:0515-77 76 11

Rektor F–3: Cecilia Strid
Telefon:
046-359 42 79
E-post:
cecilia.strid@lund.se

Biträdande rektor F–3: Pernilla Ankell Mattisson
Telefon:
046-359 60 17
E-post:
pernilla.ankellmattisson@lund.se

Rektor 4–6:Ann-Marie Jannesson Elias
Telefon: 046-359 72 41
E-post:annmarie.jannessonelias@lund.se

Rektor 7–9: Johan Ahx
Telefon: 
046-359 72 34
E-post: 
johan.ahx@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se