Lerbäckskolan

År F9

Om oss

Lerbäckskolan är en F-9 skola i centrala Lund med drygt 700 elever och ungefär 130 personer i personalen. På skolan finns också förberedelseklass för nyanlända elever som saknar kunskaper i svenska språket.

På skolan finns musikprofil från årskurs fyra till nio. Inom ramen för elevens val/skolans val erbjuder vi möjlighet till fördjupning i musik. Vi har även ett skolbibliotek med en fackutbildad bibliotekarie som arbetar för att öka elevernas läslust och MIK (medie- och informationskunnighet). 

Så här jobbar vi

På Lerbäckskolan är lärande viktigt. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. Vi arbetar med iPads som digitalt verktyg och har två IKT-pedagoger.

All utbildning utgår från styrdokumenten och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Genom kollegialt lärande utvecklar vi professionen.

Målbilden visar vår gemensamma väg där eleven är i centrum. Vårt utvecklingsarbete följs kontinuerligt upp genom ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lerbackskolan

Kontakt

Lerbäckskolan

Besöksadress: Öresundsvägen 2, 227 64 Lund
Karta: Se Lärbäckskolan på en karta
Telefon: 046-359 72 30
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Rektor F–3: Liselott Nilsson
Telefon: 
046-359 72 30
E-post: 
liselott.nilsson2@lund.se

Rektor 4–6Ann-Marie Jannesson Elias
Telefon: 046-359 72 41
E-post: annmarie.jannessonelias@lund.se

Rektor 7–9: Jens Kleiman
Telefon:
 046-359 72 34
E-post:
 jens.kleiman@lund.se