Ladugårdsmarkens förskola

Varmt välkommen till Ladugårdsmarken förskola i norra Lund! På Ladugårdsmarken har vi ljusa stora lokaler, en stor fin gård och vackra gröna omgivningar. På Ladugårdsmarken får barnen en trygg och rolig tid med mycket lek och lärande.

Ladugårdsmarken har sju avdelningar som möts runt två stora gemensamma torg. Under 2020 fick Ladugårdsmarken en renovering och delvis ombyggnation.

Så här jobbar vi

På vår förskola arbetar vi utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi ser barnet som kompetent och utformar de lärmiljöer vi erbjuder så att barnen ska kunna utforska, utvecklas och lära.

Vi ser den pedagogiska reflektionen som ett verktyg och en förutsättning för att kunna genomföra vårt arbete på ett professionellt sätt. Genom att reflektera över barnens dag, projekt och möten samt vår egen roll, insats och bemötande kan vi synliggöra andra infallsvinklar och på så vis vidareutveckla verksamheten.

En annan viktigt del i vårt arbetssätt är den medsökande aktiva pedagogen och de spännande, inbjudande och utvecklande lärmiljöerna som vi skapar utifrån barnens intressen och läroplanen.

Vi är Grön Flagg-certifierade och arbetar med hållbarhet i olika former så som källsortering, omtanke kring vår natur, våra saker och varandra.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ladugardsmarken