Teater

Inom teater på Kulturskolan arbetar vi med improvisations-teater – färdigskrivna pjäser eller att göra en egen pjäs. Eleverna tränas i spontanitetsövningar – statusövningar – röstövningar och kroppsspråksövningar. Shakespeare är vår ledstjärna- nyskriven dramatik likaså.

Teater är både kropp och röst. Du är instrumentet.En hel del svett och tårar behövs, men känslan när man står framför en publik som applåderar hejdlöst är obeskrivbar!

Teatereleverna medverkar aktivt vid läsårets pjäsval. Ibland skriver gruppen en egen pjäs. Eller vi bearbetar en saga/berättelse. Första delen av höstterminen ägnar vi oss åt drama-/samarbetsövningar, teaterlekar, improvisation.
Pjäserna vi jobbar med under läsåret spelar vi ofta upp i slutet av vårterminen. Eller någon gång under läsåret, antingen som färdig föreställning eller som repetition/ ”öppen lektion”, då föräldrar, släkt och vänner är välkomna. Antingen i teatersalen eller på Stenkrossens scen.

Ibland samarbetar vissa teatergrupper med elever och lärare i andra ämnen, t.ex. dans, bild, musik mm. Då är det större projekt som ofta framförs i Maj under Kulturskolans vecka, men även i december eller vid andra tider under läsåret.

Välkomna att söka till teater
7-8 år drama/musik-lek (se nedan)
9-18 år teater
10-15 elever per grupp

Om drama-/musiklek

Dramaövningarnas syfte är att utveckla barnens personlighet, självkänsla, att stimulera fantasin och skapa trygghet i gruppen. Drama hjälper barnen att använda sin kropp som kommunikationsmedel, att uttrycka känslor och sinnesstämningar med rörelser och gester.

Lusten att leka hör intimt samman med skapande. Dramaövningar frigör genom leken skaparglädjen och kreativiteten som vi alla har inom oss.

I ”drama-/musiklek” dramatiserar vi sånger och visor där handlingen är tydlig och beskrivande och rolig att åskådliggöra i pantomimform och vi sjunger, spelar på rytminstrument och rör oss till musik.

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se