Tangentinstrument

Tangentinstrument på Kulturskolan

Piano

Pianot är både ett melodi och ett harmoni-instrument. Att spela piano ger en gedigen allmänmusikalisk grund. Man kan spela alla typer av musik, både solistiskt och tillsammans med andra instrument.
Pianoundervisningen kan omfatta olika genrer och bedrivs individuellt, i par, eller i grupp.Vid pianoundervisning i grupp har 4-6 elever en gemensam lektion på ca 50 minuter. Undervisningen bedrivs på digitalpianon. Eleverna lär sig att spela på konventionellt sätt, efter noter och med en spelbok. Men den jämförelsevis långa lektionstiden gör det möjligt att hinna med andra moment som t.ex gehörsspel, samspel, musikteori och improvisation.
Sedan många år tillbaka finns det också pianoundervisning enligt Suzukimetoden.

> Lyssna på pianot

Accordeon/Dragspel

Accordeon, Dragspel, Glesbygdssynt, Bälg - kärt barn har många namn. Det är såväl ett traditionellt och folkligt instrument som ett konsertinstrument med stora möjligheter. Runt om i hela världen är instrumentet populärt och det passar bra i de flesta sammanhang och musikstilar. Accordeon/Dragspel passar både som soloinstrument, i ensembler och i ackompanjerande roller. Instrumentet är mångsidigt, användbart och dessutom väldigt roligt att spela på.
> Lyssna på dragspelet

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se