Rytmik, Brassrytmik & Träblåsrytmik

Rytmik, Brassrytmik & Träblåsrytmik på Kulturskolan

Rytmik

I rytmiken använder vi rörelse som ett sätt att lära och förstå musik. Andra moment under lektionen är sång, drama och spel på främst rytminstrument. Rytmiken utvecklar bland annat barns musikalitet, koncentration och samarbete.
Undervisningen sker från 5 år i grupper om 6-10 elever.

Brassrytmik

Brassrytmiken är rytmik med sång, rörelse och rytmer och naturligtvis spel på brassinstrument. Under ett år kommer barnen att spela på Kornett, Valthorn och Baryton men blir även bekanta med andra brassinstrument. Barnen får låna dessa instrument under lektionen, men får tyvärr inte låna hem dem.
Undervisningen vänder sig till 7-8 åringar.

Träblåsrytmik

Träblåsrytmiken är rytmik med sång, rörelse och rytmer och naturligtvis spel på instrument. Under ett år kommer barnen att under lektionerna spela främst på blockfljöt. Instrumenten Oboe, Klarinett och Fagott kommer att presenteras för barnen av respektive pedagog under läsåret. Barnen får låna instrument under lektionen, men får tyvärr inte låna hem dessa.
Undervisningen vänder sig till 7-8 åringar.

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se