Rytmik

Rytmik på Kulturskolan

Rytmik

I rytmiken använder vi rörelse som ett sätt att lära och förstå musik. Andra moment under lektionen är sång, drama och spel på främst rytminstrument. Rytmiken utvecklar bland annat barns musikalitet, koncentration och samarbete.
Undervisningen sker från 5 år i grupper om 6-10 elever.

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se