Rytmik

I rytmiken använder vi rörelse som ett sätt att lära och förstå musik. Andra moment under lektionen är sång, drama och spel på främst rytminstrument.

Rytmiken utvecklar bland annat barns musikalitet, koncentration och samarbete.
Undervisningen sker i åldrarna 5 - 6 år i grupper om 6-10 elever