Om Suzukimetoden

Om Suzukimetoden på Kulturskolan

Vad är Suzukimetoden?

Den japanske violinisten Shinichi Suzuki är grundare av denna pedagogik. Han kallade den själv för ”modersmålsmetoden” och menade att på samma sätt som ett litet barn lär sig sitt modersmål kan det också lära sig musik genom att lyssna och härma. Den hörda musiken är rättesnöret.

Metoden bygger på lyssnande och gehörsspel och förutsätter att barn och förälder arbetar tillsammans med materialet hemma. Barnen lär sig alla stycken utantill och lär sig läsa noter först när spelförmågan är väl etablerad.

Förutom den individuella lektionen som barnet har en gång i veckan tillsammans med föräldern träffas barnen regelbundet för grupplektioner och konserter. Det är inte ett krav eller meningen att bli professionell musiker - viktigast är att ha glädje av musiken.

Instrumentalundervisning enligt Suzuki-metodik har bedrivits på Kulturskolan i Lund sedan 1985. Hos oss omfattar den följande instrument: Fiol, altfiol, cello, kontrabas och piano. Man kan börja tidigast vid 5 års ålder.

Du kan läsa mer om Suzukimetoden hos Svenska Suzukiförbundet nedan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se