Suzukimetoden

Suzukimetoden bygger på lyssnande och gehörsspel och förutsätter att barn och förälder arbetar tillsammans med materialet hemma. Barnen lär sig alla stycken utantill och lär sig läsa noter först när spelförmågan är väl etablerad.

Den japanske violinisten Shinichi Suzuki är grundare av denna pedagogik. Han kallade den själv för ”modersmålsmetoden” och menade att på samma sätt som ett litet barn lär sig sitt modersmål kan det också lära sig musik genom att lyssna och härma. Den hörda musiken är grunden.

Förutom den individuella lektionen som barnet har en gång i veckan tillsammans med föräldern träffas barnen regelbundet för grupplektioner och konserter. Det är inte ett krav och det är inte med sikte på att bli professionell musiker - viktigast är att ha glädje av musiken.

Instrumentalundervisning enligt Suzuki-metodik har bedrivits på Kulturskolan i Lund sedan 1985. Hos oss omfattar den följande instrument: Fiol, altfiol, kontrabas, cello och piano. Man kan börja tidigast vid 5 års ålder och senast som 7 år. Däremot kan man fortsätta spela ändå tills man är 19 år.

Du kan läsa mer om Suzukimetoden hos Svenska Suzukiförbundet nedan.

Relaterad information