Brassinstrument

Brassinstrument på Kulturskolan

Valthorn

Valthornet är ett vackert instrument med mycket varm klang. Valthornet spelar en viktig roll i både symfoni- och blåsorkestermusik, inte minst inom filmmusiken. Hornet är flitigt använt inom snart sagt alla musikstilar och som soloinstrument.
> Lyssna på valthornet

Trumpet

Trumpeten är det minsta av brassinstrumenten. Från början var trumpeten ett signalinstrument utan ventiler, men på 1800-talet fick den tre stycken. Trumpeten används i de flesta orkestrar och är ett utmärkt soloinstrument.
> Lyssna på trumpeten

Trombon

Trombonen är ett brassinstrument med ett drag som man drar fram och tillbaka. Trombonen används som soloinstrument i symfonisk musik såväl som i jazz-, rock-, och popmusik.
> Lyssna på trombonen

Bariton

Bariton eller tenortuba är ett brassinstrument som med sin varma, runda ton ofta används som soloinstrument i blåsorkestrar.

Tuba

Tuban är ett brassinstrument som ofta spelar basstämman i orkestersammanhang. Tuban är även ett soloinstrument med djup, varm klang.
> Lyssna på tuban

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se