Brassinstrument

Brassinstrument på Kulturskolan. Du kan lyssna på instrumenten i spelaren.

Trombon

Trombon

Trombonen är ett brassinstrument med ett drag som man drar fram och tillbaka. Trombonen används som soloinstrument i symfonisk musik såväl som i jazz-, rock-, och popmusik.

Bariton

Bariton

Bariton eller tenortuba är ett brassinstrument som med sin varma, runda ton ofta används som soloinstrument i blåsorkestrar.

Tuba

Tuba

Tuban är ett brassinstrument som ofta spelar basstämman i orkestersammanhang. Tuban är även ett soloinstrument med djup, varm klang.

Trumpet

Trumpet

Trumpeten är det minsta av brassinstrumenten. Från början var trumpeten ett signalinstrument utan ventiler, men på 1800-talet fick den tre stycken. Trumpeten används i de flesta orkestrar och är ett utmärkt soloinstrument.

Valthorn

Valthorn

Valthornet är ett vackert instrument med mycket varm klang. Valthornet spelar en viktig roll i både symfoni- och blåsorkestermusik, inte minst inom filmmusiken. Hornet är flitigt använt inom snart sagt alla musikstilar och som soloinstrument.