Film & Animation

 lergubbe

Att själv få möjlighet att göra rörliga bilder ger på ett enkelt vis djupa kunskaper i filmens uttrycksmedel. Det är ett roligt och samtidigt ett pedagogiskt arbetssätt som frigör en rad kreativa processer.

I ämnet animation jobbar vi, enkelt uttryckt, med rörelser. Animation betyder att levandegöra och med olika tekniker får vi objekt, som normalt inte kan röra sig, att förflytta sig. Några av de tekniker vi utforskar är cut out, leranimation, objektsförflyttningar och traditionell tecknad film. Med hjälp av dessa olika tekniker och en kamera skapar vi animationer på traditionell väg. Man kan börja när man är 10 år.

I filmämnet jobbar vi med kortare och lite längre videoproduktioner av olika slag. Under arbetets gång ges insikter i filmarbetets olika delar och filmspråkets beståndsdelar. Produktionerna efterbearbetas sedan med ett enklare redigeringsprogram. Från 12 år.

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se