Drama/Teater

Grunden i drama/teater-ämnet på Kulturskolan är att skapa goda förutsättningar för gruppen att kunna och våga utvecklas tillsammans och enskilt. Dramaövningarnas syfte är att stärka barnens självkänsla, stimulera fantasin, skapa trygghet i gruppen och förståelse för skådespeleri.

Figur med träd i bakgrundenLusten att leka hör intimt samman med skapande. Dramaövningar frigör genom leken skaparglädjen som vi behöver för att arbeta med teater tillsammans. Reflektion är också en viktig del inom teater, att prata om och fundera kring arbetet på ett nyfiket och icke-dömande sätt.

Eleverna medverkar aktivt vid valet av läsårets teaterprojekt. Ibland skriver gruppen en egen pjäs, bearbetar en saga/berättelse, gör teaterimprovisation, eller utgår ifrån ett befintligt manus. Formen för hur vi presenterar vårt arbete kan variera beroende på grupp, ålder och intresse. Teater är ett brett uttryck, och kan innebära både traditionella metoder och mer experimentella.

Första delen av läsåret brukar vi lägga fokus på drama- och samarbetsövningar, där vi etablerar gruppen och tränar våra färdigheter.

Projekten vi jobbar med under läsåret spelar vi ofta upp i slutet av vårterminen. Eller någon gång under läsåret, antingen som färdig föreställning eller som repetition/öppen lektion, då familj och vänner är välkomna.

Vi lägger stor vikt vid processen och det gäller särskilt för nyetablerade grupper, vilket innebär att vi ibland lägger mindre fokus på publikmöten.


Ibland samarbetar vissa teatergrupper med elever och lärare i andra ämnen, t.ex. dans, bild, musik m.m. Då är det större projekt som ofta framförs i maj under Kulturskolans vecka, men även i december eller vid andra tider under läsåret.