Film- och animationsglädje

Att själv få möjlighet att skapa rörliga bilder ger på ett enkelt vis djupa kunskaper i filmens många olika uttrycksmedel. Det är ett roligt och ett pedagogiskt arbetssätt som frigör en hel rad olika kreativa processer.

 lergubbe

Animation

Animation är så mycket mer än tecknad film! Här får vi med hjälp av olika tekniker objekt att förflytta sig. Några av de tekniker vi utforskar är cut out, leranimation, objektsförflyttningar och traditionell tecknad film. Här är det händerna som får arbeta framför en kamera och vi utvecklar de egna berättelserna med traditionella material. Kulturskolan Lund erbjuder animation från det att man fyllt 10 år.

Film

I film jobbar vi tillsammans i gruppen med kortare och lite längre digitala produktioner av olika slag. Under arbetets gång ges insikter i filmarbetets olika moment och filmspråkets beståndsdelar. Produktionerna redigeras sedan med ett enklare redigeringsprogram. Kulturskolan Lund erbjuder film från det att man fyllt 12 år.