Våra ämneskurser

På Kulturskolan Lund har vi ett stort utbud av olika kurser i estetiska ämnen som barn och unga kan lära sig.

Vi har en stor bredd inom både musik och de andra estetiska områdena som bild, dans eller drama/teater.
Redan som femåring kan du börja med barndans, rytmik eller instrumentundervisning med Suzukimetoden.
Vi erbjuder med stor stolthet möjligheter för dig att kunna spela alla instrument som finns i en fullskalig symfoniorkester. Vi har undervisning i allt från slagverk och oboe till viola och tuba. Det finns även ett antal olika orkestrar som du kan vara med och spela i och öka din samspelsförmåga.

Musik

I Lunds kommun finns musikcheck för barn födda mellan 2010 och 2014. Barnen har möjlighet att med en musikcheck snabbt få undervisning på ett av alla de instrument vi erbjuder. För barn i andra åldrar finns också musikundervisning.

Våra kurser i musik

Läs mer om musikchecken

När kan jag börja?

Bild och scenkonst

Vi undervisar i både drama/teater och bild och form. Inom dansens område undervisar vi i en mängd stilar från klassisk balett till streetdance och jazz. Det finns till och med cirkusundervisning och filmskapande.

Våra kurser i bild och scenkonst

Filmer från Kulturskolans konserter och föreställningar