Våra ämneskurser

Hur gammal måste man vara för att anmäla sig? Varje ämne har en "lägsta ålder" för att börja. Anmälan kan göras tidigast det år rätt ålder infinner sig. I menyn kan du få information om våra ämnen. Information om hur anmälan går till finner du under relaterad information nedan. Barn som är födda 2011 och 2012 och som önskar ställa sig i kö för att spela instrument, anmäler sig till separat kö för musikchecksundervisning. Denna kö administreras inte av Kulturskolan Lund. För mer information läs under rubriken ”Musikcheck”.

5 år:
Suzukiundervisning i fiol, altfiol, cello, piano.
Mer information finns i länken längst ner på sidan.
Dans
Rytmik

6 år:
Körsång

7 år:
Instrumentundervisning i:
Tvärflöjt, blockflöjt, oboe, klarinett, saxofon, fagott, valthorn, trumpet, bariton, trombon, tuba, fiol, altfiol, cello, kontrabas, piano, slagverk, gitarr, elbas.
Samt undervisning i teater/drama.

8 år:
Instrumentundervisning i piano i grupp
Musikskapande/komposition

9 år:
Bild
Nycirkus

10 år:
Animation

12 år:
Film

14 år:
Skrivande

Vi hyr i mån av tillgång ut följande instrument:
Oboe, fagott, valthorn, trombon, bariton, tuba, fiol, altfiol, cello, kontrabas.

Relaterad information