Vässa blicken & våga se

Scenens bilder och tecken

öga-till-nat

Här nedan hittar ni länkar till två enkla och insiktsfulla sammanställningar för hur man kan tolka scenens bilder och tecken. Egentligen är de skrivna för att vägleda blicken hos åskådare vid dansföreställningar. Men de är så allmänt beskrivna att flera av verktygen – kanske främst i publikationen Vässa blicken - lätt kan appliceras också vid ett filmbesök. Bägge publikationerna är utgivna av Kultur i Väst.

Relaterad information

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se