Skolbiostatistik:

I Lund & Sverige

 

För Lunds del noteras antalet skolbiobesökare:

Läsåret 2017/18 -   5 981 st
Läsåret 2016/17 -   7 155 st
Läsåret 2015/16 -   9 041 st
Läsåret 2014/15 - 10 349 st
Läsåret 2013/14 - 10 739 st
Läsåret 2012/13 -   9 730 st
Läsåret 2011/12 - 10 141 st
Läsåret 2010/11 – 11 775 st
Läsåret 2009/10 – 10 176 st
Läsåret 2008/09 – 13 049 st
Läsåret 2007/08 – 12 171 st

 

Efter att i flera år ha legat i träda återupptog Svenska Filminstitutet under hösten 2017 arbetet med att kartlägga och följa upp skolbioverksamheten i Sverige. En rapport publicerades under mars 2018 och redovisningen avser skolbio som bedrivits i Sverige under läsåret 2016/17. (Dock med undantag av Västra Götaland som sedan många år bedrivit egen sammanställning – men där redovisas statistiken årsvis. Inte läsårsvis som i Filminstitutets rapport).

Med filminstitutens rapport som underlag kan man konstatera att de kommuner i Sverige med flest skolbiobesök under läsåret 2016/17 var:

Malmö – 19 685 besök
Stockholms stad – 14 500 besök
Helsingborg – 11 835 besök
Linköping – 9 744 besök
Varberg - 8 040 besök
Järfälla - 7 161 besök
Lund – 7 155
Örebro – 6 560 besök
Värmdö - 6 130 besök
Sundsvall – 5 913 besök


I Västra Götaland toppades statistiken år 2016 av Göteborgs stads med 18 712 resp Borås med 7 471 besökare). Lund inlämnade av olika anledningar inte underlag till rapporten.

 

Äldre statestik
Mellan 1996 - 2011 genomförde Svenska Filminstitutet en årlig kartläggning av verksamheten med barn- och skolbio i Sveriges kommuner. Den senaste publicerade statistiken avser kalenderåret 2011. Tidigare kartläggning har avsett läsår men SFI övergick till att redovisa kalenderårsvis istället. ”För att mer vara anpassat efter kommunernas egen årsredovisning”. Antalet skolbiobesök i respektive kommun säger i sig själv kanske inte så mycket omkvalitén på det filmpedagogiska arbetet i Sveriges skolor men fungerar som en indikation i vilken utsträckning som respektive kommun tar ansvar för arbetet med rörliga bilder och kultur i skolan.

De 15 kommuner som låg i topp året 2011 var:
Göteborg 23 994
Stockholm 20 721
Örebro 13 596
Järfälla 11 550
Lund 10 746
Kungsbacka 9 900
Helsingborg 8 124
Linköping 8 094
Norrköping 7 750
Borås 7 402
Skövde 7 400
Nacka 7 000
Umeå 6 700
Halmstad 6 386
Varberg 5 242


Ur materialet vasade SFI också fram 15 kommuner som de betecknade som stabila skolbiokommuner. Det vill säga kommuner som under en längre period har bedrivit en bred och långsiktig filmpedagogisk verksamhet. Som har haft skolbioverksamhet utan stöd från Svenska Filminstitutet och som har erbjudit visningar för alla årskurser samt haft en kommunal resursperson eller mediepedagog för att ta till vara på de ungas eget filmskapande, i skolan och/eller på fritiden. Tre skånska kommuner återfanns på listan: Helsingborg, Malmö och Lund.

I rapporten kunde man också utläsa att skolbiobesöken återigen sjunker kraftigt - nationellt sett. I rapporten framhölls tre möjliga anledningar: fler och fler kommuner bedriver skolbioverksamhet utan ekonomiskt stöd och att många skolor idag har möjlighet att visa film via videoprojektorer. Det gör att de "riktiga" biobesöken minskar. Ytterligare en förklaring är också att elevunderlaget minskat.

 

Skolbio läsåret 2009/10

De 15 kommuner som toppade statistiken läsåret 2009/10 - per antalet besök läsåret var:


Göteborg stad 34 320
Stockholmstad 21 024
Nacka 14 000
Järfälla 12 464
Lund 10 176
Helsingborg 9 390
Skövde 8 514
Sala 8 430
Örebro 8 096
Gotland 7 737
Malmö 7 500
Botkyrka 7 400
Borås 7 380
Katrineholm 7 000
Täby 6 900

Hela rapporterna återfinns som pdf nedan.

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se