Skolbiostatistik: Lund & Sverige

Lund är en bra biostad och det återspeglas också av antalet besök på skolbion. Genomgående är besöksantalet högt.

För Lunds del noteras antalet skolbiobesökare:
Läsåret 2007/08 – 12 171 st
Läsåret 2008/09 – 13 049 st
Läsåret 2009/10 – 10 176 st
Läsåret 2010/11 – 11 775 st
Läsåret 2011/12 - 10 141 st
Läsåret 2012/13 - 9 730 st
Läsåret 2013/14 - 10 739 st
Läsåret 2014/15 - 10 349 st

Sedan 1996 har Svenska Filminstitutet genomfört en årlig kartläggning av verksamheten med barn- och skolbio i Sveriges kommuner. Den senaste publicerade statistiken avser kalenderåret 2011. Tidigare kartläggning har avsett läsår men SFIövergick till att redovisa kalenderårsvis istället. ”För att mer vara anpassat efter kommunernas egen årsredovisning”. Antalet skolbiobesök i respektive kommun säger i sig själv kanske inte så mycket omkvalitén på det filmpedagogiska arbetet i Sveriges skolor men fungerar som enindikation i vilken utsträckning som respektive kommun tar ansvar för arbetet med rörliga bilder och kultur i skolan.

De 15 kommuner som toppar statistiken 2011 var:
Göteborg 23 994
Stockholm 20 721
Örebro 13 596
Järfälla 11 550
Lund 10 746
Kungsbacka 9 900
Helsingborg 8 124
Linköping 8 094
Norrköping 7 750
Borås7 402
Skövde 7 400
Nacka 7 000
Umeå 6 700
Halmstad 6 386
Varberg 5 242


Ur materialet har SFI också vaskat fram 15 kommuner som de betecknar som stabila skolbiokommuner. Det vill säga kommuner som under de senaste nio åren har bedrivit en bred och långsiktig filmpedagogisk verksamhet. Som har haft skolbioverksamhet utan stöd från Svenska Filminstitutet och som har erbjudit visningar för alla årskurser samt haft en kommunal resursperson eller mediepedagog för att ta till vara på de ungas eget filmskapande, i skolan och/eller på fritiden. Tre skånska kommuner återfinns på listan: Helsingborg, Malmö ochLund.

I rapporten kan man också utläsa att skolbiobesöken återigen sjunker kraftigt - nationellt sett. Läsåret 08/09 var det totalt 452 815 skolbiobesök i Sverige. Läsåret 09/10 blev det ”bara” 403 758 st och kalenderåret 2011 är siffrorna nere i 333 411 skolbiobesökare i hela Sverige. Denna minskning har naturligtvis flera orsaker. I rapporten från SFI framhålls tre möjliga anledningar: fler och fler kommuner bedriver skolbioverksamhet utan ekonomiskt stöd och att många skolor idag har möjlighet att visa film via videoprojektorer. Det gör att de "riktiga" biobesöken minskar. Ytterligare en förklaring är också att elevunderlaget minskat.

De 15 kommuner som toppade statistiken läsåret 2009/10 - per antalet besök läsåret var:


Göteborg stad 34 320
Stockholmstad 21 024
Nacka 14 000
Järfälla 12 464
Lund 10 176
Helsingborg 9 390
Skövde 8 514
Sala 8 430
Örebro 8 096
Gotland 7 737
Malmö 7 500
Botkyrka 7 400
Borås 7 380
Katrineholm 7 000
Täby 6 900

Hela rapporten återfinns som pdf nedan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se