Vässa blicken & våga se

Scenens bilder och tecken

Öga te nat

Här nedan hittar ni länkar till två enkla och insiktsfulla sammanställningar för hur man kan tolka scenens bilder och tecken. De är egentligen skrivna för att vägleda blicken hos åskådare vid dansföreställningar. Men de är så allmänt hållna att flera av verktygen – kanske främst i publikationen Vässa blicken - lätt kan appliceras också vid ett filmbesök. Bägge publikationerna är utgivna av Kultur i Väst.

Relaterad information