Reklamfilmernas fantastiska värld

En bra guide till filmspråket

reklamfilm

Reklamfilmer är i regel korta och tydliga vilket gör dem till utmärkta läromedel – till exempel för att granska filmspråkets beståndsdelar. För några år sedan tog Konsumentverket och Filmpedagogerna i Göteborg tog fram en mycket bra guide in i filmspråkets magiska värld i allmänhet och med nedslag i reklamfilmens värld i synnerhet. Det här är ett material som fungerar. Då som nu.

Materialet i Reklamfilmens fantastiska världar är uppdelat i två delar. Första delen av består av en orientering om reklam och förklarar skillnaden mellan reklam, information och propaganda. Den andra delen är en grundläggande kurs i filmanalys. Den redogör för användningen av olika berättarkomponenter, dramaturgi och genrer.

Så här skriver författarna – Johan och Fredrik Holmberg – själva om sitt material: ”Först och främst vill vi nå lärarna och stimulera dem till att diskutera och använda mer film i undervisningen. Reklamfilmens fantastiska värld är ett redskap för att analysera, diskutera och reflektera över rörliga bilder och budskapet i dem. Medan vi arbetat med materialet har vi fått höra att det vore bra om också elever på högstadiet och i gymnasiet kunde använda materialet. Och det kan de nu!”.

Nedan finns en länkar till Konsumentverkets sidor om materialet och en länk till lärarhandledningen.