Film ett språk utan gränser

En forskningsrapport som undersöker hur filmmediet med sitt universella språk kan bidra till att bryta gränser, fördomar och kulturella hinder.

Filmprojhket stenkrossen

En internationell forskningsrapport som publicerades under hösten 2019 visar på att film kan stärka barn och unga kulturella förståelse, identitet och tolerans

80 000 barn och ungdomar i Danmark, Storbritannien och Tyskland har deltagit i ett projekt med fokus på film och integration. "Film: Ett språk utan gränser" är projektets titel, som undersöker hur filmmediet med sitt universella språk kan bidra till att bryta gränser, fördomar och kulturella hinder. En del av projektet är en forskningsrapport som innehåller ett antal tydliga slutsatser som indikerar att filmer har stor potential när det gäller att stärka integration och kulturell förståelse.

Resultaten har sammanställts i en rapport som just har publicerats, här konstateras bland annat:

  • Det visuella språket är universellt och oberoende av språkkunskaper. Filmmediet fungerar bra i grupper bestående av både språkligt starka och svaga studenter, eftersom alla förstår berättelserna och de får en gemensam upplevelse oavsett deras språkliga bakgrund.
  • Film är en bra utgångspunkt för att dela tankar och upplevelser. De filmer som eleverna och lärarna såg i samband med projektet gav uppslag till att prata om ämnen som annars kan vara svåra - till exempel: flykt från sitt hemland, följa sina drömmar, familjerelationer, homosexualitet, sorg och påtvingade äktenskap. Filmer skapar möjlighet att förhålla sig till "tredje person" ämnen, vilket gör det lättare att prata om något som kan känna sig svårt. "Man kan vara var som helst, bara en känner sig trygg." – sa ett barn som deltog i projektet
  • Arbete med film i skolan ger eleverna kunskap om levande bilder och filmkultur. Eleverna har fått en djupare förståelse för medias medel och hur en film återspeglar samhället där den skapas.

För en lite längre summering av rapporten samt länkar till projektrapporten och forskningsrapporten se nedan.