Filmhandledningar

"It's not what a movie is about, it's how it is about it.” ― Roger Ebert

pojke-läser-bok

Här nedan finner ni aktuella filmhandledningar för nedladdning och eventuellt några länkar till annat material. Fler kan tillkomma efterhand som de publiceras.

Alla filmers filmhandledning!

Det också en filmhandledning, som kan användas som utgångspunkt för filmsamtal kring alla filmer som saknar handledning. Syftet med handledningen är att vara en generell och allmän handledning som kan användas som stöd för diskussion i klassrummet efter en filmvisning och i närstudier av filmer. Avsikten är inte att spänna över specifika teman utan texten bör ses som en inspirationsguide för att locka till tolkning, analys och samtal. Några viktiga tekniska begrepp och vedertagna filmtermer tas upp och förslag ges på ingångar till hjälp att närma sig filmens uppbyggnad och tematik. Se pdf nedan: Alla filmers filmhandledning.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/filmhand