Det var trolleri, det var andakt och mystik — det var rörliga bilder.

Den rörliga bildens magi

Filmmagie2

- Läs gärna böcker, säger jag. Men se på film också.

- Vadå, säger läraren. Men dom inre bilderna då?

- Dom kommer, säger jag. Dom föds när ljuset har släckts. Det är som att gå in i en dröm som alla som sitter där drömmer tillsammans. Och där finns allt. Om det bara är en god historia. Det finns äventyr, kärlek, överraskning, smärta, liv och död.

 Ur Ulf Starks text om den rörliga bildens magi, publicerad i Skolbiokatalogen 2003.