Så här fungerar åldersgränserna

Bt, 7, 11 eller 15 år?  En kort guide i snårskogen.

Åldersgränser

Som säkert är bekant är sedan några år tillbaka biografcensuren för vuxna avskaffad här i Sverige. Vilket betyder att det för alla biobesökare över 15 år numera inte längre finns någon filmcensur (dvs filmerna behöver inte längre granskas i förväg). Men för filmer som ska visas på bio för en publik med barn under 15 år måste filmen fortfarande först granskas och godkännas av Statens medieråd. Enligt reglerna får inte en film godkännas för visning på bio för barn under 7, 11 eller 15 år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen.

Åldersgränser

 

1. Barntillåten

Får ses på bio av alla oavsett ålder.

2. Från 7 år

Får ses på bio av barn som fyllt 7 år.

3. Från 11 år

Får ses på bio av barn som fyllt 11 år.

4. Från 15 år

Får ses av personer som fyllt 15 år.

Til dessa åldersgränser finns det också en så kallad ”ledsagarregel”

Vilket kort innebär att barn under 7 år får gå på en film med 7-årsgräns tillsammans med en vuxen. Barn från 7 år får gå på en film med 11-årsgräns tillsammans med en vuxen. Syftet med regeln är att ge föräldrar ökat ansvar att välja vilka filmer det egna barnet kan se.

Från och med 1 mars 2017 utökades denna ledsagarregel till att även omfatta filmer med 15-årsgräns. Detta innebär att barn mellan 11 år och 14 år får se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år.

För mer info om ålderregler och andra klurigheter kring detta kika på länken nedan till Statens medieråd.