Reklamfilmernas fantastiska värld

En guide i filmspråket

reklamfilm

En mycket bra guide in i filmspråkets magiska värld i allmänhet och med nedslag i reklamfilmens värld i synnerhet är det material som Konsumentverket och Filmpedagogerna i Göteborg tog fram för några år sedan. Reklamfilmer är i regel korta och därmed ganska tydliga både till sitt innehåll och till sitt budskap. Vilket också gör de utmärkta som läromedel och att öva på. Då som nu.


Materialet i Reklamfilmens fantastiska världär uppdelat i två delar. Första delen av består av en orientering om reklam och förklarar skillnaden mellan reklam, information och propaganda. Den andra delen är en grundläggande kurs i filmanalys. Den redogör för användningen av olika berättarkomponenter, dramaturgi och genrer.


Nedan finns en länkar till Konsumentverkets sidor om materialet och en länk till lärarhandledningen.


Så här skriver författarna – Johan och Fredrik Holmberg – själva om sitt material:
”Först och främst vill vi nå lärarna och stimulera dem till att diskutera och använda mer film i undervisningen. Reklamfilmens fantastiska värld är ett redskap för att analysera, diskutera och reflektera över rörliga bilder och budskapet i dem. Medan vi arbetat med materialet har vi fått höra att det vore bra om också elever på högstadiet och i gymnasiet kunde använda materialet. Och det kan de nu!”.

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se