Mina favoritplatser Vt -16

bild-webb

En filmworkshop riktad till 5-åringar. Tillsammans med kulturskolans filmpedagog får barnen möjlighet att sätta ljuset på platser i deras närmiljö som är viktiga för dem. Tillsammans skapas korta filmer om barnens egnafavoritplatser och de får med egna ord beskriva varför de valt och tycker om justdem.

Filmerna sätter fokus på barns upplevelse av sin vardagsmiljö och kan bli en bra utgångspunkt för samtal i personalgruppen ochmed föräldrar.

Var: Vi börjar och avslutar på Stenkrossen eller påKulturskolanoch däremellan spelar vi in i förskolans närmiljö.
När: under våren 2016, fyra tillfällen/förskola, det finns i nuläget visst utrymme att anpassa dagarna.
Antal: Max 15 barn/grupp
Kostnad:GRATIS!Då detta är utvecklingsprojekt. Men vi vill gärna eventuellt kunna återkomma med uppföljningsfrågor för att utvärdera projektet.

Upplägg:
Gång 1: Ni kommer till oss. Barnen får en kort introduktion till vad man kan göra med film och hur de använder en filmkamera.
Mellan gång 1 och 2 vill vi att ni låter barnen identifiera sina favoritplatser och fundera på vilka platser de vill filma. Ha gärna ett samtal med barnen om varför just denna plats är så bra.
Gång 2: Besök hos er, vi hjälper barnen att själva filma sina favoritplatser.
Gång 3: Besök hos er, vi hjälper barnen lägga på speakerröster där de berättar varför denna plats är så bra. (Helst iett rum där vi kan stänga dörren om oss när vi spelar in rösterna- givetvis i närvaro av en pedagog barnen känner väl).
Gång 4: FILMPREMIÄR! Ni kommer till oss och vitittar på filmerna tillsammans.

Bokning sker direkt till kulturskolans filmpedagog Jacob Nilsson:jacob.nilsson@lund.se.

Relaterad information

Faktaansvarig: Kulturskolan

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/minafavoritplatser

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se