LGR 11 & estetiska läroprocesser

Kultur i skolan

Som bekant var det kring konceptet ”det vidgade textbegreppet” i Lpo 94 som formulerade arbeten kring filmkonsten i skolan. I Lgr 11 har detta begrepp utgått och nu genomsyras läroplanen istället av tankar kring de estetiska perspektiven och de estetiska språken (musik, bild, dans, teater, form, film m.fl.) nu som viktiga byggstenar för att formulera och gestalta lärandet. Detta tankesätt återfinns dels i de enskilda ämnena och dels i de övergripande målen, som till exempel under skolans värdegrund och uppdrag där man bland annat kan läsa: ”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas”.


Något som passar som en hand i en handske när det gäller filmarbetet. Få discipliner omfattar så många olika beståndselar, och är så lämpligt för ämnesöverskridande projekt, som just det praktiska filmarbetet. Från idé till slutproduktion måste man passera en rad olika moment som omfattar olika delar av skolarbetet. Med planering, skrivande av manus, skapande av bildmanus, fördelning av roller inom produktionen, tekniskt handhavande av inspelningsteknik, praktiskt övande i filmspråk samt efterredigering och slutligen reflektion eller analys av de egna och andra gruppers arbete. I ett filmprojekt är det vanligen också andra elever än brukligt som tar plats och visar framfötterna. Och som ren bonus övar alla eleverna på vägen i olika samarbetsformer med den gemensamma slutprodukten som mål.

Kort sagt, att se film, samtala om den gemensam filmupplevelsen, utforska filmspråket och att låta eleverna själva arbeta med film i skolan är utmärka pedagogiska metoder att nå målen i Lgr 11.

Jacob Nilsson
skolbioansvarig i Lund

Faktaansvarig: Kulturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se