Cinematografi: ett nytt sätt att skriva, alltså att känna - Robert Bresson

Skapande skola = filmprojekt i klassrummet och eventuellt på bio

Skapande skola


Funderar ni på formerna kring ett Skapande skola projekt med filminriktning? Låt oss hjälpa till!

Vare sig det gäller filmpedagogiska projekt, elevers eget skapande eller kanske rent av ett klassrumsbesök med någon från filmbranschen så kan vi vara med och hjälpa till att formulera. Vi har ett brett kontaktnät bestående av skiftande aktörer som vi kan aktivera och som ni kan dra nytta av.

Vi kan till exempel:
• Hjälpa till att hitta en filmare för ett besök på skolan
• Tipsa om metod och inriktning
• Delta i rådgivningsmöte med arbetslag/rektor
• Hålla filmpedagogisk fortbildning kring filmspråk
och dramaturgi
• Arrangera film- eller animationskurser
• Hjälpa till med det praktiska kring elevers eget
filmskapande
• Ge förslag på visningstillfälle på bio av barn
och ungdomars egna filmproduktioner

För mer info kontakta: jacob.nilsson@lund.se