Länkar till andras tips och resurser

Ibland räcker inte klassrummet riktigt till. Filmskolor - tips och råd för filmarbetet och kortare filmprojekt.

Nytt projket

Här nedan finns några länkar till hjälp för det vidare filmarbetet i klassrummet. Det är både vårt eget matarial och matarial från några nätbaserade pedagogisk filmskolor. Plus några andra nyttiga länkar.