Mina favoritplatser

Ett filmprojekt för 5-åringar

Mina favoritplatser

En filmworkshop riktad till 5-åringar. Tillsammans med kulturskolans filmpedagog får barnen möjlighet att sätta ljuset på platser i deras närmiljö som är viktiga för dem. Tillsammans skapas korta filmer om barnens egna favoritplatser och de får med egna ord beskriva varför de valt och tycker om just dessa.

Filmerna sätter fokus på barns upplevelse av sin vardagsmiljö och kan bli en bra utgångspunkt för samtal i personalgruppen och med föräldrar.

Projektet genomfördes under 2016 - men om intresse finns kör vi det gärna igen.

Var: Vi börjar och avslutar på Stenkrossen eller på Kulturskolan och däremellan spelar vi in i förskolans närmiljö.
När: Under våren 2016, fyra tillfällen/förskola, det finns i nuläget visst utrymme att anpassa dagarna.
Antal: Max 15 barn/grupp

Upplägg:

Gång 1: Ni kommer till oss. Barnen får en kort introduktion till vad man kan göra med film och hur de använder en filmkamera.
Mellan gång 1 och 2 vill vi att ni låter barnen identifiera sina favoritplatser och fundera på vilka platser de vill filma. Ha gärna ett samtal med barnen om varför just denna plats är så bra.
Gång 2: Besök hos er, vi hjälper barnen att själva filma sina favoritplatser.
Gång 3: Besök hos er, vi hjälper barnen lägga på speakerröster där de berättar varför denna plats är så bra. (Helst i ett rum där vi kan stänga dörren om oss när vi spelar in rösterna- givetvis i närvaro av en pedagog barnen känner väl).
Gång 4: FILMPREMIÄR! Ni kommer till oss och vi ser på alla filmerna tillsammans.

Mer info om projektet kontakta kulturskolans filmpedagog Jacob Nilsson:
Epost:jacob.nilsson@lund.se.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/minafavoritplatser