Skapa film med elever

Film - det nya språket

 

Skapa film

Att spela in film med elever är en fantastisk process som ofta är mycket lärorikt för alla parter. Med ett filmprojekt får eleverna möjlighet att pröva sina vingar med filmmediet och visa fram kunskaper och färdigheter på ett helt nytt sätt. Och den pedagogiska personalen får en unik möjlighet att se sina elever i ett nya sammanhang.

Det finns rika möjligheter att ta stöd av LGR 11 i arbetet med de cineastiska uttrycken i skolan. Film och arbete med rörliga bilder omnämns på flera ställen i läroplanen för såväl grundskolan som för gymnasieskolan. I LGR 11 framgår också tydligt eleverna ska få möjlighet till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Att låta eleverna göra egna filmer i undervisningen är därför helt i linje med intentionerna i LGR 11.  

Tröskeln för att starta ett filmprojekt kan dock många gånger kännas oöverkomligt. Därför har vi i flikarna till vänster samlat några råd på vägen och några andra resurser som man kan ta hjälp av. Under fliken resurser finns till exempel länkar till några webbaserade filmskolor som både är pedagogiskt upplagda och gratis.

Kom också ihåg att film inte gör sig bortglömd i en låda. Film ska ses - helst på stor duk. När filmerna är klara är det viktigt att de också visas upp. För klassen, kanske för hela skolan och varför inte för ännu fler? Det finns flera olika ”filmtävlingar” för de yngre filmskaparna man kan skicka in filmerna till. Regionalt finns Pixel som arrangeras av Film i Skåne. Stockholm Film Festival en variant som de kallar 1 minut film och internationellt finns det flera som tar emot filmer från andra länder, som exempelvis Nordic Young Film Festival i Norge. 

Lycka till!

Relaterad information