Andra filmpedagogiska projekt

Bara fantasin sätter gränser för filmens uttrycksmedel!

Andra animationsprojekt
Animationsstafett – Kulturnatten.

En lekfull, öppen och fantasifull workshop i stafettform. För barn och vuxna. Under Kulturnatten fanns det möjlighet att på Kulturskolan under några timmar komma och pröva en enkel animation i form av ett litet men oändligt reptrick! Varje deltagare fick fortsätta där den tidigare slutat. Tillsammans skapades en kortare film där repet dansade fram efter varje ung filmskapares egen vilja. (Hösten 2015).

Aktivitet på recept.

Kortfattat är Aktivitet på recept en tidig rehabiliteringsinsats för dem som är sjukskrivna för något arbetsrelaterat. Aktivitet på recept är tänkt att snabbare få sjukskrivna att må bättre och återvända till sitt arbete. Som en del i detta gavs en snabbkurs i animation, med element av både bildkonst, foto, och digital behandling i datormiljö. + ljud och musiksättning av de färdiga verken. (Hösten 2014).

Öppen filmverkstad

På Stenkrossen – kommunens kulturverkstad – etablerades under vårterminen en möjlighet att varje måndagskväll komma och få råd och tips om filmarbete i allmänhet och det egna i synnerhet. Tillsammans med Fritid centrum genomfördes några kortare projekt. (Våren 2014).

Kulturkollon med bland annat Film & animation

Kulturkollo på Fäladsgården. Under höstlovet 2011 genomfördes ett Kulturkollo där deltagarna kunde välja mellan olika discipliner. Bland annat möttes elever i olika åldrar under en vecka för att gemensamt göra en kortare filmproduktion.

Redan till sommaren 2012 blev det ett nytt Kulturkollo. Den här gången på Kulturmejeriet.  Återigen möttes lever i olika åldrar som under en vecka kom att gemensamt göra några kortare filmproduktioner.

Därefter har det varje sommar arrangerats Kulturkollo under sommaren. Där både kortare filmproduktioner och animationer varit en bestående beståndsdel. Sedan några år tillbaka är Stenkrossen – kommunens kulturverkstad värd för Kulturkollot.