Film, foto & animationsprojekt med mellanstadiet

Animation eller själva stå framför kameran?

 

Bästa bienalen.  Läsåret 15/16
Animeringsworkshop med cykeldelar. Med hjälp av stop motion och diverse cykeldelar producerar vi korta animerade filmer. Målgrupp 9 - 14 år.

Redigera film på iPads.   Läsåret 15/16
Grundkurs för alla elever i åk 3, 4 & 5 på Östra Torn skolan i filmredigeringsprogrammet I-movie + en snabb bonusgenomgång av ett animationsprogram för paddorna.

Vem bryr sig?  Läsåret 15/16
Filmworkshop med åk 5 på Gunnesboskolan. Eleverna jobbar efter temat: Vem bryr sig? Om vänskap och mobbing och med hjälp av filmpedagog från Kulturskolan skapas en rad kortfilmer.

Animationsprojekt: Religiösa historier, egna berättelse & bröderna Grimm. Våren 15
Byskolans alla elever i åk 3,4 & 5 genomförde och slutförde under våren olika animationer. Utgångspunkterna för årskurserna var olika, arbetssättet desamma. Först egen uppstart på Byskolan. Sedan kom eleverna i halvklasser in till oss på Kulturskolan för att med hjälp av bild- och filmpedagog slutföra bakgrunder och figurer. Animera och så ytterligare en resa för att lägga på ljud och text. Ut kom en hel rad fantastiska filmer.

Animationsäventyr. Våren 2015
Vikingaskolans åk 5 fick en heldag på Stenkrossen i animationens tecken. Med hjälp av en bild- och en filmpedagog från Kulturskolan slutfördes en hel rad filmer. Ett arbete som påbörjats med eget manusarbete i skolan. Tillsammans kunde vi sedan på Stenkrossen slutföra bakgrunder och figurer. Animera och till slut också lägga på ljud och text. Innan det var dags att ta sig hem igen. Ut kom en hel rad personliga berättelser.

Filmprojekt. Läsåret 14/15
Under våren genomförde Rutsborgskolans elever i åk 4, 5 & 6 egnas filmprojekt. Det hela påbörjades i april med en genomgång av filmteori och tips på hur man genomför en filminspelning. Med eget manus filmade sedan eleverna sina projekt under april/maj och kom sedan i slutet av maj in klassvis till Kulturskolan för att redigera sina fantastiska verk. Det hela avslutades med en gemensam visning av alla filmerna på biograf Kino.

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma. Våren 2014
Åk 6 från Pilängskolan i Lomma redigerar sina filmalster under Skapande skola. Klasserna har dessutom fått två tillfällen med teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm.

Det rör sig!  Hösten 2013
Åk 6 Vikingaskolan deltog i animationsprojekt. Efter egna berättelser skapades - i mindre grupper - kortare animationsfilmer.

Animation: Skapande skola.  Våren 2013
Åk 4 Östra Tornskolan (tema religion), Åk 4 Österskolan (gjorde sina animationer på repliker på engelska) och Åk 6 Järnåkraskolan (här kom animationsprogrammet Frame to frame att utforskas) fick under våren i olika former göra nedslag i animationens förtrollande värld.


Intryck, uttryck, avtryck.  Våren 2013
Elever från Vikingaskolan åk 4 - 9 kom under våren att delta i projekt på Kulturskolan som bland annat mynnade ut i filmer där det teatrala uttrycket tog form med dansen och bilden som grunder.

Poem Express. Hösten 2012
Poem Express är en internationell diktaffischtävling för barn som tycker om att teckna och skriva. Poem Express är också ett podium där barn från olika länder kan visa sina verk för varandra. Sedan 2007 är också Sverige årligen med i arrangemanget. Hösten 2012 deltog återigen några av Lunds skolor och upphovsmännen av de bidrag som utvalts att representera Lund fick delta i en heldag med en animationsworkshop på Kulturskolan. Här gjorde eleverna dels en gemensam animationsfilm utifrån poesiaffischerna (som sedan också visas när Sveriges bidrag utses) och dels fick eleverna en chans att utifrån egna historier själva pröva på animationens mysterier.

Sagotema. Våren 2012
Under fyra förmiddagar får elever från Åk 1/2 BMSL, Åk 3 Vegaskolan och ytterligare en grupp utifrån egna sagoberättelser som röd tråd skapa bilder, teater och animationer.


Animation: Skapande skola.Våren 2012
Åk 4 Österskolan, Åk 4 & 5 Östra Tornskolan, Åk 7 Järnåkraskolan, Åk 7 Killebäckskolan & Åk 7 Östra tornskolan kommer under våren i olika former få göra nedslag i animationens förtrollande värld.

Film: Skapande skola.  Våren 2012
Åk 6 Lerbäckskolan kommer under våren att introduceras i filmspråket, skapa egna berättelser och slutligen på Kulturskolan få hjälp med att både spela in och slutredigera berättelserna.

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma. Våren 2012
Åk 6 (två klasser/halvdag) & åk 8 (5 klasser/heldag) från Pilängskolan i Lomma kommer till Kulturskolan och redigerar sina filmalster under skapande skola.

Filmspråk & filmdramaturgi.  Våren 2012
Under Gunnesboskolans Bokmässa fick elever ur åk 6 filmlektioner med nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel.

Filmspråk & filmdramaturgi. Hösten  2011
Under Gunnesboskolans Bokmässa fick elever ur åk 6 nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel.

Poem Express.  Hösten 2011
Poem Express är en internationell diktaffischtävling för barn som tycker om att teckna och skriva. Poem Express är också ett podium där barn från olika länder kan visa sina verk för varandra. 2011 deltog följande skolor från Lund Backaskolan, Lovisaskolan, Svensshögskolan, Byskolan, Häckebergaskolan och Svaleboskolan. De vinnande bidragen frän Lund fick delta i en heldag med en animationsworkshop på Kulturskolan där eleverna dels gjorde en gemensam animationsfilm utifrån poesiaffischerna och dels fick chans att animera sina dikter.

Dokumentera din närmiljö: ett fotoprojekt. Hösten 2011
Elever ur åk 5 Mårtenskolan fick en lektion i att ta bättre bilder. Sedan återkom pedagogen från kulturskolan och var med i elevernas urvalsprocess. Bilderna visades sedan i utställningar dels på närmsta biblioteksfilial och i skolans matsal.

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma. Våren 2011
Åk 6 (tre klasser/halvdag) & åk 8 (5 klasser/heldag) från Pilängskolan i Lomma kom till Kulturskolan och redigerade sina filmalster under skapande skola.

Dokumentera din närmiljö- ett fotoprojekt.Våren 2011
Elever ur åk 5 Mårtenskolan fick en lektion i att ta bättre bilder. Sedan återkom pedagogen från kulturskolan och var med i elevernas urvalsprocess. Bilderna visades sedan i en utställning dels på närmsta biblioteksfilial och i skolans matsal. Inledningsvis talade vi också om att också arbeta med film under dokumentationen men tidsbristen i projektet förhindrade detta.

Ett film- & kompositionsprojekt med klass 2/3 Svaleboskolan. Våren 2011
Där eleverna i samklang med en musikpedagog från Kulturskolan först skapande tre kortare musikaliska stycken med sina röster. Varefter en filmpedagog från Kulturskolan i samarbete med musikpedagogen filmsatte barnens stycke med eleverna som aktörer.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se