Film, foto & animationsprojekt med mellanstadiet

Animera eller själva stå framför kameran? Det är frågan!

Filmprojekt lågstaiet
 

Möjligheterna till olika former av film- och fotoprojekt är många. Nedan finner ni några av de projekt vi genomfört genom åren.

Bästa biennalen.  
Animeringsworkshop med cykeldelar. (Genomfördes  under läsåret 15/16). Med hjälp av stop motion och diverse cykeldelar producerar vi korta animerade filmer. Målgrupp 9 - 14 år.

Redigera film på iPads.   
Grundkurs för alla elever i åk 3, 4 & 5 på Östra Torn skolan i filmredigeringsprogrammet I-movie + en snabb bonusgenomgång av ett animationsprogram för paddorna. (Genomfördes under läsåret 15/16). 

Vem bryr sig?  
Filmworkshop med åk 5 på Gunnesboskolan. Eleverna jobbar efter temat: Vem bryr sig? Om vänskap och mobbing och med hjälp av filmpedagog från Kulturskolan skapas en rad kortfilmer. (Genomfördes under läsåret 15/16). 

Animationsprojekt: Religiösa historier, egna berättelse & bröderna Grimm.
Byskolans alla elever i åk 3,4 & 5 genomförde under och slutförde under våren 2015 olika animationer. Utgångspunkterna för årskurserna var olika, arbetssättet detsamma. Först egen uppstart på Byskolan. Sedan kom eleverna i halvklasser in till oss på Kulturskolan för att med hjälp av bild- och filmpedagog slutföra bakgrunder och figurer. Animera och så ytterligare en resa för att lägga på ljud och text. Ut kom en hel rad fantastiska filmer.

Animationsäventyr.
Vikingaskolans åk 5 fick en heldag på Stenkrossen i animationens tecken. Med hjälp av en bild- och en filmpedagog från Kulturskolan slutfördes en hel rad filmer. Ett arbete som påbörjats med eget manusarbete i skolan. Tillsammans kunde vi sedan på Stenkrossen slutföra bakgrunder och figurer. Animera och till slut också lägga på ljud och text. Innan det var dags att ta sig hem igen. Ut kom en hel rad personliga berättelser. (Våren 2015)

Filmprojekt.
Under våren 2015 genomförde Rutsborgskolans elever i åk 4, 5 & 6 egnas filmprojekt. Det hela påbörjades i april med en genomgång av filmteori och tips på hur man genomför en filminspelning. Med eget manus filmade sedan eleverna sina projekt under april/maj och kom sedan i slutet av maj in klassvis till Kulturskolan för att redigera sina fantastiska verk. Det hela avslutades med en gemensam visning av alla filmerna på biograf Kino.

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma.
Åk 6 från Pilängskolan i Lomma redigerar sina filmalster under Skapande skola. Klasserna har dessutom fått två tillfällen med teoretiska nedslag i filmspråkets beståndsdelar, filmdramaturgins uttrycksmedel och grunderna för kortfilm. (Våren 2014)

Det rör sig!   
Åk 6 Vikingaskolan deltog i animationsprojekt under hösten 2013. Efter egna berättelser skapades - i mindre grupper - kortare animationsfilmer.

Animation: Skapande skola.  
Åk 4 Östra Tornskolan (tema religion), Åk 4 Österskolan (gjorde sina animationer på repliker på engelska) och Åk 6 Järnåkraskolan (här kom animationsprogrammet Frame to frame att utforskas) fick under våren i olika former göra nedslag i animationens förtrollande värld. (Samtliga projekt genomfördes under våren 2013).


Intryck, uttryck, avtryck.  
Elever från Vikingaskolan åk 4 - 9 kom under våren 2013 att delta i projekt på Kulturskolan som bland annat mynnade ut i filmer där det teatrala uttrycket tog form med dansen och bilden som grunder.

Poem Express .
Poem Express är en internationell diktaffischtävling för barn som tycker om att teckna och skriva. Poem Express är också ett podium där barn från olika länder kan visa sina verk för varandra. Sedan 2007 är också Sverige årligen med i arrangemanget. Hösten 2012 deltog återigen några av Lunds skolor och upphovsmännen av de bidrag som utvalts att representera Lund fick delta i en heldag med en animationsworkshop på Kulturskolan. Här gjorde eleverna dels en gemensam animationsfilm utifrån poesiaffischerna (som sedan också visas när Sveriges bidrag utses) och dels fick eleverna en chans att utifrån egna historier själva pröva på animationens mysterier.

Sagotema.
Under fyra förmiddagar under våren 2012 får elever från Åk 1/2 BMSL, Åk 3 Vegaskolan och ytterligare en grupp utifrån egna sagoberättelser som röd tråd skapa bilder, teater och animationer.


Animation: Skapande skola.
Åk 4 Österskolan, Åk 4 & 5 Östra Tornskolan, Åk 7 Järnåkraskolan, Åk 7 Killebäckskolan & Åk 7 Östra tornskolan kommer under våren i olika former få göra nedslag i animationens förtrollande värld. (Samtliga projekt genomfördes under våren 2012).

Film: Skapande skola.  
Åk 6 Lerbäckskolan kommer under våren 2012 att introduceras i filmspråket, skapa egna berättelser och slutligen på Kulturskolan få hjälp med att både spela in och slutredigera berättelserna.

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma .
Åk 6 (två klasser/halvdag) & åk 8 (5 klasser/heldag) från Pilängskolan i Lomma kommer till Kulturskolan och redigerar sina filmalster under skapande skola under våren 2012.

Filmspråk & filmdramaturgi.   
Under Gunnesboskolans bokmässa 2012 fick elever ur åk 6 filmlektioner med nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel.

Filmspråk & filmdramaturgi.
Under Gunnesboskolans bokmässa2011 fick elever ur åk 6 nedslag i filmspråkets beståndsdelar och filmdramaturgins uttrycksmedel.

Poem Express.   
Poem Express är en internationell diktaffischtävling för barn som tycker om att teckna och skriva. Poem Express är också ett podium där barn från olika länder kan visa sina verk för varandra. Hösten 2011 deltog följande skolor från Lund Backaskolan, Lovisaskolan, Svensshögskolan, Byskolan, Häckebergaskolan och Svaleboskolan. De vinnande bidragen frän Lund fick delta i en heldag med en animationsworkshop på Kulturskolan där eleverna dels gjorde en gemensam animationsfilm utifrån poesiaffischerna och dels fick chans att animera sina dikter.

Dokumentera din närmiljö: ett fotoprojekt.
Elever ur åk 5 Mårtenskolan fick en lektion i att ta bättre bilder. Sedan återkom pedagogen från kulturskolan och var med i elevernas urvalsprocess. Bilderna visades sedan i utställningar dels på närmsta biblioteksfilial och i skolans matsal. (Genomfördes under hösten 2011).

Filmredigeringsdagar: Ung i Lomma .
Åk 6 (tre klasser/halvdag) & åk 8 (5 klasser/heldag) från Pilängskolan i Lomma kom till Kulturskolan och redigerade sina filmalster under skapande skola. (Genomfördes under våren 2011).

Dokumentera din närmiljö- ett fotoprojekt.
Elever ur åk 5 Mårtenskolan fick en lektion i att ta bättre bilder. Sedan återkom pedagogen från kulturskolan och var med i elevernas urvalsprocess. Bilderna visades sedan i en utställning dels på närmsta biblioteksfilial och i skolans matsal. Inledningsvis talade vi också om att också arbeta med film under dokumentationen men tidsbristen i projektet förhindrade detta. (Genomfördes under våren 2011).

Ett film- & kompositionsprojekt med klass 2/3 Svaleboskolan.
I samklang med en musikpedagog från Kulturskolan skapade först eleverna tre kortare musikaliska stycken med sina röster. Därefter kopplade en filmpedagog från Kulturskolan in och i samarbete med musikpedagogen infogades barnens musik i en film som inspelats på plats med eleverna som aktörer. (Genomfördes under våren 2011).